Tin buồn từ Florida: Bà Văn Thị Mỹ Quyến, pháp danh Đức Duyên, vừa qua đời tại thành phố Winter Haven, tiểu bang Florida, vào ngày 22 tháng 8 năm 2021, hưởng thọ 62 tuổi.  Sau đây là cáo phó của gia đình.

Cáo Phó

Gia đình chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin cùng thân bằng quyến thuộc và bằng hữu xa gần. Mẹ, Chị, Em của chúng tôi là:

Văn Thị Mỹ Quyến

đã từ trần lúc 11:06 pm ngày 22 tháng 8 năm 2021, nhằm ngày 15 tháng 7 năm Tân Sửu tại thành phố Winter Haven, Florida.

Hưởng thọ 62 tuổi.

Linh cữu được quàn tại:
Forest Lawn Funeral Home
2401 Davie Rd.
Davie, FL 33317

Chương trình tang lễ:

Thứ Năm, ngày 26 tháng 8 năm 2021

  • 5pm – 6pm: Thăm viếng
  • 6pm – 9pm: Lễ Phát Tang, Truy Điệu, Cầu Siêu

Thứ Sáu, ngày 27 tháng 8 năm 2021

  • 9:30am – 11:00am: Lễ Khiển Điện, Thăm viếng lần cuối, Di quan
  • 11:00am – 12:00pm: Hạ Khoáng

Tang gia đồng kính báo:

  • Trưởng nữ: Nguyễn Thị Hoàng Phương
  • Thứ nữ: Nguyễn Thy Xinh
  • Trưởng nam: Nguyễn Văn Jeremy
  • Thứ nữ: Nguyễn Thij Lisa
  • Thứ nữ: Nguyễn Như Mindy
  • Cùng toàn thể tang quyến nội ngoại

Trong lúc tang gia bối rối không sao tránh khỏi những thiếu sót, kính mong quý vị niệm tình lượng thứ.

Cáo Phó Này Thay Thế Thiệp Tang
Xin Miễn Phúng Điếu