9/4/2014
 Kết quả của cuộc thăm dò ý kiến về Lệ Đua Thuyền Truyền Thống An Bằng.  Poll Results.

AnBangNews làm một cuộc thăm dò đơn sơ, kéo dài một tuần tại nhóm Facebook An Bằng Hội Tụ, nơi tập trung đông đảo người An Bằng trên mạng xã hội, và sau đây là kết qủa của cuộc thăm dò này.  (We surveyed the An Bang People on Facebook for a week and here is our results)

Câu hỏi: Đua thuyền truyền thống lần thứ 123 sẽ được tổ chức vào ngày 9 tháng 6 (12/5 ÂL). Nếu bạn ở xa quê, bạn có về coi đua không? The traditional Boat Racing Event is set to be on June 9th, 2014. Question for those living abroad: Are you planning to go back for this event? Please be honest.

  • 54% trả lời sẽ về làng coi đua (54% answered they would come back for this event).
  • 33% không trả lời (33% ignored the poll.)
  • 10% trả lời chưa biết (10% had not make up their mind)
  • 3% trả lời sẽ không về (3% candidly think that I would not come back)

Dựa theo kết quả này, có đến 54 người trong 100 người An Bằng đang dự định về làng xem đua năm nay.  Nhưng đây chưa chắc đã là con số chính xác, bởi số người tham gia thật ít ỏi.  (The results indicate that there will be 54 out of 100 An Bang people are going back home for the Boat Racing Festival this year.  However, the calculation might not be accurate due to the limited number of participants.)

Cuộc thăm dò chỉ dựa trên số lượng LIKE, chứ không dựa vào số lượng Views, vì vậy có rất nhiều sự sai biệt. Câu hỏi chỉ với tính cách tìm hiểu ai đang chuẩn bị về làng xem đua, chứ không nhắm vào mục đích nào khác.  Có lẽ vì vậy mà số lượng người tham gia chỉ có 30 người.  Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật cuộc thăm dò này. (The percentage is calculated using the number of LIKE, instead of the number of Views.  The poll was meant only to find out the number of people who were planning to go back home for this event.  Despite that, there were only 30 people participated.  We will continue update the poll status.)

Chúng tôi hy vọng các bạn sẽ tiếp tục trả lời những cuộc thăm dò sắp đến của AnBangNews để chúng ta có được kết qủa lý thú hơn.  (We hope that you would participate in future polls for more interesting results.)

ABN

Vui lòng gởi bài viết, tin tức, hoặc ý kiến xây dựng về (Please send your articles, news, and constructive feedback to): anbangeditor@gmail.com