BAN ĐIỀU HÀNH LÀNG NHIỆM KỲ MỚI RA MẮT ĐỒNG BÀO VÀ NHẬN BÀN GIAO CHÂU BỘ

Trước đó, vào sáng ngày 28 tháng Giêng năm Mậu Tuất (Nhằm ngày 15 tháng 03 năm 2018), tại nhà hội họp của làng, Hội đồng Làng An Bằng đã tổ chức phiên họp để bầu cử những bô lão chức sắc có tâm, có đức và có năng lực vào những vị trí điều hành trong nhiệm kỳ mới, nhiệm kỳ 2018 – 2021. Nhân sự như sau:
1.Ông Văn Đình Năm giữ chức Thủ bộ
2. Ông Lê Trọng – Lệnh Chiêng
3. Ông Văn Đình Nhơn – Lệnh Trống
4. Ông Văn Tấn Bình – Thư Ký
5. Ông Văn Công Khá – Trầm
6. Ông Huỳnh Văn Tỳ – Biện
7. Ông Nguyễn Đoàn và Văn Đình Nam – Thầy lễ
8. Ông Lê Văn Dũng – thủ quỹ (hiện tại chưa có nhân sự thay thế ).                                                                             Từ trái sang ông Văn Tấn Bình, ông Lê Trọng, ông Văn Đình Năm và ông Văn Đình Nhơn. (ảnh Anh Đức)                 
Sau khi các nhân sự đồng ý nhận vào Ban điều hành mới của làng, ông đương kim thủ bộ Văn Đình Năm sẽ coi ngày làm giò để dâng tế lễ ra mắt giang sơn.

Sáng ngày 12 tháng 02 năm Mậu Tuất (28/03/2018), tại Đình trung làng An Bằng, ông Văn Đình Năm đã tiến hành dâng lễ cáo Tổ tiên, Giang sơn làng An Bằng và chính thức đương nhiệm chức Thủ Bộ của làng An Bằng, nhiệm kỳ 2018-2021.                                                                                   Ông Văn Đình Năm dâng gà và làm lễ cúng giò  (ảnh Anh Đức)

Hôm nay, vào lúc 12 giờ, ngày 14 tháng 4 năm 2018 nhằm ngày 29 tháng 2 năm Mậu Tuất, tại nhà thờ chư tộc làng An Bằng, Ban điều hành làng, nhiệm kỳ mới đã tiến hành làm lễ ra mắt đồng bào và nhận bàn giao châu bộ.

Thành phần tham dự: Các bô lão chức sắc tân và cựu thành phần, cựu thủ bộ ông Trương Mốt cùng đương kim thủ bộ ông Văn Đình Năm đại diện các họ tộc khai canh, khai khẩn và một số ban ngành khác có liên quan.                                                                 
Mở đầu cho buổi lễ là kí nhận bàn giao châu bộ từ Ban điều hành làng nhiệm kỳ cũ sang đương kim thủ bộ mới ông Văn Đình Năm.  Nội dung bàn giao châu bộ bao gồm:
1. 12 tờ sắc phong
2. Bản đồ ranh giới địa chính của làng An Bằng
3. Cái lò trầm làm bằng đồng đen
4. Cái áo bông và hai cái mũ cùng một đôi đũa vua ban bằng gỗ mun.
5. Sổ hồng của làng gồm 5 loại: Đất đình làng; Đất bàu đình; Đất am vạn Bà Thủy; Đất lăng Ông Ngư; Đất Am Làng (đất độn bồ)
6. Các loại sổ ghi thuế, địa bạ và những điều hương ước của làng ngày xưa.                                                   
Riêng phần tài chính thì vẫn chưa bàn giao được.  Lý do chưa có nhân sự mới.  Hiện nay anh Lê Văn Dũng đang giữ số tiền của làng là hai trăm triệu đồng và 4.100 đô la, còn lại bốn trăm triệu ông bộ Lê Thắng vẫn đang giữ. Tổng cộng là sáu trăm triệu đồng và 4.100 đô la.

Sau phần thu nhận của ông đương kim thủ bộ Văn Đình Năm thì Hội đồng làng tiến hành niêm yết.  Thông qua việc bàn giao châu bộ, Hội đồng làng cũng đã tặng bằng ghi công cho ông cựu thủ bộ Trương Mốt.                                                                          Ông cựu thủ bộ Trương Mốt nhận bằng ghi công.                                                       Tiếp theo là phần rước châu bộ từ nhà thờ các họ tộc vào nhà ông đương kim thủ bộ Văn Đình Năm.  Buổi rước đã diễn ra nghiêm trang và thành công.
Qua đây, mọi con dân An Bằng khắp nơi trên toàn thế giới rất mong Ban điều hành của làng nhiệm kỳ mới sẽ năng nổ nhiệt tình đóng góp nhiều hơn nữa trong việc xây dựng giang sơn An Bằng giàu đẹp và phồn vinh.  Kính chúc Ban điều hành của làng nhiệm kỳ mới dồi dào sức khỏe và thành công tốt đẹp.

Tin: Thanh An, Thanh Hồ, Phạm Manh, Lê Bát