Vào chiều ngày 08/01/2018,Ban liên lạc HĐH An Bằng  tại Sài Gòn đã tiến hành họp và tổng kết thu chi cuối năm, đồng thời qua đó đưa ra kế hoạch năm mới 2019 và mừng xuân Kỷ Hợi.

Chủ trì buổi họp là anh hội trưởng Lê Dân, tại buổi họp đã thông qua các nội dung:

1. Bầu bổ sung nhân sự cho BĐHHĐHLL: anh Lê Tùng ở vùng An Mỹ.

2.Báo cáo việc xây dựng công viên Vĩnh hằng.

3.Báo cáo thu chi tài chính,tính đến ngày 31/12/2018 còn tồn lại 17,230,000₫.

4.Kế hoạch lễ cầu an và đón xuân Kỷ Hợi(2019):

-Thời gian:10 giờ, ngày 23/02/2019(nhằm ngày 19 tháng 01 năm Kỷ Hợi )

-Địa điểm: Nhà Hàng Thiên Thai đường Trần Phú.

-Ban nghi lễ: Anh Nguyễn Ngữ,anh Nguyễn Mình,anh Lê Thượng,anh Đào Xưng.

Vậy BLLHĐH An Bằng kính báo để bà con cùng tham gia.

Thay mặt BLLHĐH: Lê Dân.

Tin và hình: Hồ Bạch.