Bạn Maria Hồ Thị Thu

9/19/2014

Tin Buồn Từ Vùng Trung Hải

Anbangnews xin đua tin:

Bạn Maria Hồ Thị Thu

Sinh ngày 20 tháng 09 năm 1995
Đã từ trần vào lúc 0 giờ 05 phút ngày 17 tháng 09 năm 2014( nhằm ngày 24 tháng 08 năm Giáp Ngọ )
Hưởng dương 19 tuổi
Lễ Viếng bắt đầu từ ngày 18 tháng 09 năm 2014
Lễ Di Quan vào lúc 6 giờ ngày 20 tháng 09 năm 2014
Linh cữu được an táng tại nghĩa trang quê nhà.
Xin chia buồn cùng tang gia hiếu quyến. Nguyện cầu linh hồn Maria Hồ Thị Thu sớm về nước Chúa.