Hội nghị đã quyết định thành lập ban tổ chức nhiệm kỳ 2017-2020 để phục vụ văn hoá cổ truyền quê hương, phát huy và gìn giữ tình nghĩa đoàn kết nơi con dân An Bằng đang sinh sống tại vùng Southwest Florida.

 

Cộng Đồng Làng An Bằng Hải Ngoại Tại Khu Vực Southwest, Vùng Tây Nam Florida.

Biên Bản Họp Làng

v/v Tổ chức lễ Tất Niên tại khu vực Southwest, Florida.

Hiện diện gồm 38 con dân An Bằng, bao gồm các bô lão, các chú bác, anh chị em tại nhà anh chị Phước Hằng vào ngày 22 tháng 10 năm 2017, hội nghị đã thống nhất triển khai buổi họp.

Vì nhận thấy rằng:

Mỗi dịp xuân về tết đến là dịp để con dân An Bằng khắp nơi hội ngộ trong mối quan hệ dòng tộc, người thân, bạn bè, làng xóm ngày thêm gần gũi và thân thiện hơn, và cùng nhau thể hiện tinh thần đoàn kết ấy để xây dựng tình làng nghĩa xóm càng vững mạnh, đúng với tinh thần đoàn kết của người làng An Bằng.

 1. Tinh thần uống nước nhớ nguồn, khao khát tìm về hương vị tết cổ truyền.
 2. Lòng tưởng nhớ đến quê cha đất tổ, giang sơn, các bật tiền bối, tiền nhân đã khai sinh sáng lập làng An Bằng.
 3. Nhu cầu tìm về nguồn cội của thế hệ trẻ và tìm lại chút hương quê qua cái tết cổ truyền của dân tộc, song song với ý niệm tự hào nơi nét đẹp của cha ông đang gìn giữ.
 4. Nhu cầu tổ chức buổi tất niên hay tân xuân trong địa hạt gần gũi với đa số con dân An Bằng đang sinh sống tại khu vực Southwest, tiểu bang Florida.
 5. Tết là biểu tượng văn hoá đặc trưng của dân tộc, mà nét đẹp văn hoá tâm linh An Bằng, phong cách của con người An Bằng đã có phần giúp gìn giữ và phát huy để làm niềm tự hào nơi thế hệ hậu duệ, nên cần được duy trì.

Nay hội nghị nhất trí thông qua và quyết định:

1.      Thành lập một ban tổ chức, bao gồm các ban ngành điều hành cho nhiệm kỳ 2017-2020, để tổ chức các dịp văn hoá cổ truyền nói trên.

2.      Thành Phần Ban Tổ Chức:

 • Ông Hồ Như Hề, TB Tổ Chức
 • Đặng Danh, PB (FortMyers)
 • Hoàng Đặng Trạch
 • Văn Công Phước
 • Lê Ánh (South Naple)
 • Văn Công Tuấn
 • Nguyễn Bá (North Venice)
 • Trương Long
 • Trương Đàm, Thư Ký
 • Nguyễn Thành, Phó Thư Ký
 • Phan Trọng, Thủ Quỹ
 • Hoàng Đặng Trạch​​

3.      Nghi Lễ:

 • Ông Hồ Như Hề (chủ tế)

4.      Trưởng Ban Văn Nghệ, Âm Thanh Ánh Sáng:

 • Trương Luân, TB
 • Phan Trọng, PB

5.      Trang Hoàn Chương Trình Văn Nghệ:

 • Trương Khôi, TB
 • Nguyễn Chiến, PB

6.      Ban Văn Hoá Thông Tin:

 • Trương Ánh, TB
 • Nguyễn Tý, PB
 • Trương Thị Hằng, PB

7.      Ban Ẩm Thực

 • Trương Thoan, TB
 • Hoàng Đặng Trắc, PB
 • Nguyễn Thanh, PB
 • Nguyễn Huy, PB
 • Trương Văn Cường, PB

Đây là thành phần các Ban Tổ Chức mà hội nghị đã bầu cho nhiệm kỳ 2017-2020 để phục vụ Giang Sơn, gìn giữ văn hoá quê hương An Bằng.  Còn vấn đề ấn định ngày giờ và địa điểm cho buổi lể Tất Niên, BTC chúng tôi sẽ thông báo sau.

Mọi thông tin liên hệ đóng góp, xin liên hệ:

 • Ông Hồ Như Hề. ĐT:239-8988741
 • Đặng Danh, ĐT:239-8988895
 • Trương Khôi, ĐT:708-7458241
 • Nguyễn Thành, ĐT:239-8348770
 • Văn Công Phước, ĐT:941-4160721
 • Trương Đàm, ĐT:239-2220114
 • Hoàng Đặng Trạch, ĐT:2394647279
 • Lê Ánh, ĐT:239-2490801
 • Nguyễn Bá, ĐT:941-7866006
 • Trương Long, ĐT:941-7047876

Trương Đàm, Thư Ký

Thay mặt Ban Tổ Chức
TB. Hồ Như Hề