Theo thông tin cho biết anh Văn Công Thạnh đã thấy Ngài toạ lạc vào bãi biển trước tượng ngài Quán Thế Am Bồ Tác , Thôn Trung Định Hải , An Bằng. Vinh An , Phú Vang TT Huế vào lúc 14 giờ 30 ngày 10 tháng giêng , năm Giáp Thìn( 19/02/2024).
Theo tục lệ, người nào thấy Ngài đầu tiên thì người đó sẽ là cháu đích tôn của Ngài.
Làng tổ chức Lễ an táng Ngài Ông Ngư vào lúc 21 giờ ngày 10/1/ Giáp Thìn ( 19/2/2024 )
Đích tôn : Văn Công Thạnh.


xem phim tại links này:31A18F97-97B2-4F05-AAFB-5EBB0FDC0B8B

Thực hiện: Thanh An, Nhật Tường