Thư Cảm Tạ

Nam mô tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật

Chúng con vô cùng biết ơn:

-Hội Đồng Tăng Ni An Bằng Hải Ngoại, và Việt Nam.

-Chư tôn Đức Tăng Ni, và Phật Tử chùa Hương Hải.

-Hội Đồng Hương An Bằng Hải Ngoại.

-Hội Phật Tử An Bằng Hải Ngoại.

-Chi Hội Phật Tử An Bằng HN tại Ft. Myers

-Anbang News đã đưa tin.

-Cô Bác, Nội, Ngoại, Thông Gia Quan Các, Con, Cháu, Xóm Giềng , và Bạn Bè thân hữu ở Mỹ, và Việt Nam.

Quý vị đã không quản ngại khó khăn, gian lao bệnh dịch, đã đến tham dự, chứng minh chủ sám, hộ niệm, và chia buồn trong nhiều buổi tang lễ tại tư gia, và tại nhà Nghĩa Trang cho Chồng, Cha, Ông của chúng con là: Văn công Dũng, PD. Nguyên Tuệ.  Tạ thế ngày 16 tháng 7 năm 2021 tại tiểu bang Florida, USA.
Chúng con chẳng lấy chi đền đáp nổi công đức  và ân tình vô lượng của quý vị.
Chỉ nguyện cầu Hồng ân Tam Bảo gia hộ toàn thể quý vị thân tâm an lành, Phật Sự hanh thông, chúng sanh dị độ, và sức khỏe dồi dào.

Trong lúc tang gia bối rối, nếu có gì không vừa ý, xin quý vị niệm tình tha thứ cho.

Tang Gia Đồng Kính Bái Tạ.

Thay mặt. Bà quả phụ.
Nguyên Ái-Lê thị Luyến