Trong những ngày qua, rất nhiều người đang phát hành vé số để gây quỹ cho sự kiện đua thuyền được diễn ra vào ngày 10 tháng 7 năm 2022, tại Miami, Florida. Trong tiến trình phát hành vé số, một số người đã nhanh chóng nhận ra một lỗi in ấn trong vé số, đó là hiệu xe. Chúng tôi có liên lạc Ban Tổ Chức và BTC có lời cáo lỗi như sau:

Ban Tổ Chức Lễ Hội Đua Thuyền Hải Ngoại và phân ban Tài Chánh xin thành thật cáo lỗi về hiệu xe in lộn trên vé số. Trên vé số đề xe Honda Camry, nhưng đúng ra là Toyota Camry. Đây là lỗi trong lúc thiết kế vé số và BTC không nhận ra, mãi tới khi vé số đã in xong. Qua việc này, chúng tôi kêu gọi sự bỏ qua của bà con và xin mọi người tiếp tục mua vé số trong địa phương của mình để BTC có đủ tài chánh hoàn thành nhiệm vụ chung của người An Bằng. Chiếc xe Totoya Camry này là lô độc đắc, trị giá $25,000. Nếu trúng, quý vị có thể chọn xe hoặc tiền mặt với trị giá nói trên.

The An Bang Boat Race Organizing Committee and our Finance Subcommittee would like to sincerely apologize for the misprint on the lottery ticket, regarding the car’s brand. On the lottery ticket, it says “Honda Camry”, but it’s actually a “Toyota Camry“. This error was not caught during the designing stage; we did, however, catch this mistake after the tickets have been printed, but decided to go ahead and distribute, as reprinting will take additional cost.  We ask for your forgiveness and urge the Anbangers to continue supporting this event by purchasing lottery tickets, available in your locality so that we have adequate financial resource to carry out our first ever Boat Race event for the An Bang community.  The Toyota Camry is the grand price, worth $25,000. If you win, you can choose the car or cash.

Sau đây là những địa phương có bán vé số.

California
Khánh Trương
Texas
Danh Nguyễn
Miami
Quyền Trương
Miami
Trang Nguyễn
Jacksonville Hiêp Lê
Jacksonville
Nga Hoàng
Denver
Thảo Nguyễn
Arkansas Nam Văn
Chicago
Lực Nguyễn
Mississippi Hoàng Lê
Detroit
Hoàng Nguyễn
Oklahoma
Hưng Nguyễn
South Carolina Bảo Lê
Venice
Bá Nguyễn
Orlando Quy Le
Hawaii
Tony chương
Fort Myers
Cả Nguyễn
West Palm Beach Bình Hồ
Wichita
Khanh Văn

Lưu ý, những người ở trên có thể phân phát cho nhiều người trong địa phương của mình để phát hành.