Gia đình chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin: Vợ,mẹ,bà,cố của chúng tôi là
Nguyễn Thị Hưởng
Pháp danh: Nguyên Thọ

Sinh Năm :1935 , thường trú tại Trung Định Hải,An Bằng,Vinh An, Phú Vang, T T Huế. Do tuổi già sức yếu đã từ trần vào lúc 10 giờ 30 phút, ngày 03 tháng 5 năm 2018 ( Nhằm ngày 18 tháng 3 năm Mậu Tuất ).Lễ nhập liệm vào lúc 8 giờ ,ngày 04 tháng 5 năm 2018.( nhằm ngày 19/3/Mậu Tuất )
Hưởng thọ 83 tuổi
Linh cữu được quàn tại gia đường tư gia Trung Định Hải,An Bằng,Vinh An, Phú Vang, T T Huế . Lễ viếng bắt đầu từ 13 giờ , ngày 04/ 5/ 2018 ( 19 /tháng 3 / Mậu Tuất ) đến 20 giờ , ngày 08 /5/2018( 23 /tháng 3 / Mậu Tuất ). và được an táng tại nghĩa trang quê nhà: An Bằng, Vinh An vào lúc 8 giờ 0 phút ,ngày 09 /5/2018 ( 24/tháng 3 / Mậu Tuất ) .Qúy quan khách thăm viếng xin trân trọng miễn cúng lễ vật,trầu rượu,trướng đối,hoa ,quả tiền tài,chỉ nhận tập thể bằng nhang.Xin quý khách hoan hỉ cho tang gia.

Thay mặt tang quyến

Chồng Lê Văn Bính và hiếu trưởng nam Lê Minh Dũng,đích tôn Lê Minh Thành cùng cô bác nội ngoại và toàn thể tang gia hiếu quyến đồng kính báo.
Anbangnews tại quê nhà.