Chúng tôi vô cùng đau buồn thương tiếc báo tin cùng thân bằng quyến thuộc, bạn hữu xa gần:

Cha của chúng tôi là:


LƯƠNG CẢ – pháp danh QUẢNG THIỆN

Đã ngộ nạn và từ trần lúc 6:30 am – Thứ 4 Ngày 22 tháng 8 năm 2018 (Nhằm ngày 12 tháng 7 năm Mậu Tuất) tại Orange Park Medical, Florida. Hưởng Dưong 50 tuổi.

Mẹ của chúng tôi là:


CHAN ANN NANCY – Pháp Danh: QUẢNG DIỆU MỸ

Đã ngộ nạn và từ trần lúc 8:30pm – Thứ 3 Ngày 21 tháng 8 năm 2018 (Nhằm ngày 11 tháng 7 năm Mậu Tuất) tại East Palatka, Florida. Hưởng Dương 44 tuổi.

Linh cử được quàn tại nhà Quàn:
St. Johns Family Funeral Home & Crematory
385 State Road 207, St. Augustine, FL 32084
Phone: 904-824-1625

Chương Trình Tang Lễ:

Thứ Hai, ngày 27 tháng 8 năm 2018 (nhằm ngày 17 tháng 7 năm Mậu Tuất)

  • 10:30 Sáng: Lễ Trị Quan, Nhập Liệm, Bạch Phật Khai Kinh, Phục Hồn, Thọ Tang
  • 11:30 Trưa: Phúng Viếng
  • 2:00 Chiều: Đại Lễ Cầu Siêu, Thuyết Pháp Độ Linh
  • 4:00 Chiều: Lễ Di Quan
  • 5:00 Chiều: An Táng, Thỉnh Linh An Vị, Sự Hoàn

Trong lúc tang gia bối rối và nhiếu yếu tố khách quan nên chương trình tang lễ có thay đổi, kính mong quý vị niệm tình tha thứ.

Tang Gia Đồng Khấp Báo
Con Trai: Lương Alan Tài
Con Gái: Lương Brittany Tiểu