CÁO PHÓ

Gia đình chúng tôi / chúng con vô cùng đau buồn thương tiếc báo tin cùng Bà Con, Cô Bác, Nội, Ngoại, quý Thông Gia, thân bằng quyến thuộc, quý đồng hương và bằng hữu gần xa.  Mẹ cua chúng con là:

Cố Phật Tử: Văn Thị Chớ
Pháp danh Liễu Thoát

Sinh ngày 25 tháng 12 năm 1954 (Giáp Ngọ) tại An Bằng, Vinh An, Phú Vang, Thừa Thiên Huế Việt Nam.  Vừa mệnh chung vào ngày 16 tháng 2 năm 2019 tại thành phố Clinton, tiểu bang Mississippi, Hoa Kỳ.

Hưởng Thọ 65 tuổi

Sau các Nghi Thức An Táng, Linh Cữu sẽ được về Việt Nam An Nghỉ tại quê nhà.

Linh cữu được quàn tại:
Natchez Trace Funeral Home
759 US 51, Madison, MS 33110

Chương Trình Tang Lễ

Thứ Bảy, ngày 23 tháng 2 năm 2019

 • 09:00 AM  Cúng Trà
 • 10:00 AM  Nhiệm Liệm
 • 11:00 AM  Khai Kinh, Phục Hồn, Thành Phục
 • 12:00 PM – 5:00 PM: Thăm Viếng
 • 06:00 PM  Cúng Cơm, Tụng Kinh Cầu Siêu
 • 07:00 PM – 9:00 PM:  Thăm Viếng

Chủ Nhật, ngày 24 tháng 2 năm 2019

 • 09:00 AM  Cúng Trà
 • 10:00 AM  Thăm Viếng
 • 11:00 AM  Đại Lễ Cầu Siêu, Thuyết Linh
 • 12:00 PM  Cảm Niệm Con Cháu và Bằng Hữu
 • 01:00 PM  Cảm Tạ Tang Gia Hiếu Quyến
 • 02:00 PM  Tiến Linh, Đưa Hương Linh về Việt Nam và an nghỉ tại quê nhà
 • 03:00 PM  Hoàn Mãn

Trong lúc tang gia bối rối, không làm sao tránh khỏi điều thiếu sot, kính mong quý vị niệm tình hoan hỷ.

Tang Gia Đồng Kính Báo:

Hai Con: Nguyễn Thị Thủy và Huỳnb Ngọc Bưu

https://www.gofundme.com/victim-killed-in-clinton-ms-hostage-funeral