Tin Họ Tộc Văn Tấn An Bằng tại Hải Ngoại: Hơn 200 con cháu tụ tại nhà anh Văn Thiện vào ngày chủ nhật 22 tháng 9 vừa qua.

Người An Bằng ra đi ở nước ngoài nhưng luôn giữ được phong tục của quê cha đất tổ.  Tiêu biểu, hôm chủ nhật tuần rồi, trên 200 người thuộc dòng họ Văn Tấn đã tụ họp tại nhà anh chị Hương Thiện tại thành phố Miami để tìm về nguồn gốc tổ tiên.  Đây là phong tục được giữ lấy nơi xứ người.  Buổi chạp đã diễn ra vào lúc 5 giờ chiều và kết thúc vào 9 giờ tối ngày 22 tháng 9, năm 2014.  Thành phần tham dự gồm có các con cháu địa phương và xuyên bang bay về đông đủ.  Theo phóng viên, năm nay chạp họ đông hơn năm ngoái.  Quan trọng nhất, tuổi trẻ tham dự rất đông.  Con cháu gồm có: Ngữ Văn, Vĩnh Văn, Thiện Văn, Đống Văn, Viến Văn, Hồng Văn, Hoàng Văn, v.v…  Nhưng nổi bật nhất vẫn là những vị cao niên như Chương Văn, Tiệm Văn, Chiếu Văn, Năm Văn, Vỹ Văn, v.v…. 

Hằng năm, những họ tộc khác của làng An Bằng đều có buổi chạp tương tự tại Hoa Kỳ.

Sau khi bái lạy tổ tiên, con cháu có cơ hội quen biết nhau, nhận ra nhau.  Đây là dịp hàn huyên nơi những người lớn tuổi về những kỷ niệm ở làng và cũng là dịp trao lại kinh nghiệm, văn hóa, phong tục cho thế hệ trẻ đang sống tại xứ người.  Không gì bằng, khi gặp nhau, giọng nói An Bằng thân thương kia được sử dụng trong tình nghĩa quê hương, họ hàng.

Với ngôi nhà rộng lớn và với tư cách của trưởng họ, anh Văn Thiện đã tổ chức chu đáo cho lần chạp này.  Được biết, trong buổi chạp đã có họp và đồng ý năm sau, trách nhiệm này thuộc về anh Văn Tấn Hoàng.

Tin & Hình: Trương Thiện (rể của họ Văn Tấn)