10/3/2015
Tin từ Florida: Họ Hồ của ông Hồ Văn Kính chạp vào ngày 6 tháng 9 vừa qua.
Vào ngày 6 tháng 9 năm 2015 vừa qua, các họ tộc làng An Bằng đã tổ chức ngày đoàn tụ, hay ngày chạp nơi họ đang sinh sống.  Trong đó, họ Hồ Văn đã diễn ra sự kiện này tại thành phố Pembroke Pines, thuộc tiểu bang Florida, với trên 250 cô bác, con cháu nội ngoại cùng về tham dự.  Đây là truyền thống đẹp đẽ 3 năm 1 lần của Đại Tôn Hồ Văn.

Theo ông Hồ Văn Kính cho biết, ngày chạp là dịp để gầy dựng tình ruột thịt, thương yêu nhau hơn ở xứ người.  Dù có xa làng vắng xóm, nhưng trong mỗi con người An Bằng đều nghĩ đến nhau, đặc biệt là những người cùng họ hàng, thân tộc.

Theo dự định, ngày chạp diễn ra trong khuôn thước truyền thống, tạo nên hình ảnh gần gũi nơi tâm linh giữa các vị tiên tổ nhiều đời, các cô bác, và con cháu.  Những vị niên trưởng của họ Hồ đã tiếp tục hơn bái, bày tỏ tấm lòng biết ơn với tổ tiên và nguồn cội.  Nhờ đó, con cháu được tiếp thu nền văn hoá cổ truyền này để tự hào về nguồn gốc của họ.  Điều này đã chứng minh qua những nụ cười hạnh phúc khi được khoát lên chiếc áo màu xanh đậm với dòng chữ “Ho Family – 2015 – Family Reunion”.

Được biết, tộc phổ của Đại Tôn Hồ Văn đã hoàn thành trước đó.  Đây là điều cần thiết để con cháu tìm sự liên hệ từ đời này sang đời kia.  Nghĩ về tổ tiên, tất cả cô bác và con cháu nội ngoại đã quyết tâm gìn giữ ngôi mộ của ông tổ và bà tổ tại làng An Bằng.  Họ đã đồng lòng quyên góp được 6 ngàn Mỹ Kim cho công cuộc này.

Khi ra về, ai ai cũng cảm thấy ngày chạp đã đem lại một ý nghĩa qúy giá.  Đặc biệt, con cháu được đem về khối tài sản vô giá trong tâm hồn, để rồi một ngày kia truyền đạt lại cho con cháu của họ.

Những hình ảnh do họ Hồ Văn cung cấp.

Anbangnews

The Ho’s Family Reunion – 2015

“Chạp” is a way to bring family members together.

On September 6, 2015, the An Bang people held several family reunions or “chạp”.  In particular, the Ho Van family held a reunion, which usually occurs every three years, in Pembroke Pines, Florida.  Reportedly, over 250 Ho’s attended this important event.  This resembled the beauty of preserving one’s culture.

According to Ho Van Kinh, “chạp” day is an occasion to bring the Ho’s together, establish the closed relationship within the family, and share the love towards family members.  Ho Van is one of the many families of An Bang who immigrated to the United States.  Despite the far distance from the An Bang village of Viet Nam, the An Bang people tend to be close together, especially those within extended families and kinship.

As intended, the day took place in a rather traditional event, creating images where spiritual closeness between the ancestors, the elders, and the young generations.  As their elders continued bow, expressing gratitude towards the ancestors and origins, there was a feeling of family connection among the Ho’s. The children were receptive to this traditional culture and they were proud of their origins.  This was evidenced by the happy smile while putting on blue T-shirts with words “Ho Family – 2015 – Family Reunion”.

We learned earlier that the Ho’s family tree has been updated. This was essential to provide a connection from generation to generation.  Thinking about their ancestors, the Ho’s were determined to preserve the graves of their ancestors which are held in An Bang village. They agreed and raised about 6 thousand dollars for this project.

When “chạp” was over, everyone felt that the event was precious and meaningful.  Particularly, the children brought home invaluable inner asset so that, one day, they will pass on to their descendants.

Photos were provided by the Ho’s Family.

Anbangnews