Theo dự định, họ tộc Hồ Văn sẽ tổ chức chạp vào ngày 5 tháng 9 năm 2021 sắp tới, như đã có thông báo trên Anbangnews. ABN vừa nhận được tin là kỳ chạp này sẽ huỷ bỏ.

Nhận thấy dịch bệnh đang có dấu hiệu bùng phát trở lại nên các cô bác đã bàn tính huỷ kỳ chạp năm nay và hoãn lại vào một thời điểm thích hợp trong tương lai. Quyết định này không hề dễ, nhưng vì muốn an toàn và có sự tham dự đông đủ của tất cả cô bác và con cháu nội ngoại nên cô bác họ tộc Hồ Văn đã đi đến quyết định này. Nay thông báo đến cho tất cả con cháu nội ngoại để tri tường và để chuẩn bị tinh thần cho ngày chạp trong tương lai.

Họ Hồ Văn – Thư Mời Chạp

Happy New Year’s Eve 2021 – Postponed

As previously announced, the Ho Van family reunion will be held on September 5, 2021.  However, ABN has learned that this gathering will be cancelled.

As signs of Covid-19 resurge, the Ho Van Elders have decided to cancel this year’s reunion and postpone it at an appropriate time in the future. This decision was not easy, but because of the safety and the participation of all Ho Van clan members,  the Ho Van family has come to this decision.  The elders want to make all Ho Van clan members aware of this event cancellation to better prepare for future reunion, where full participation is expected.