Tin buồn từ Bắc Thượng-An Bằng:
Cháu Catarina Lê Nguyễn Ngọc Bảo Châu.
Sinh ngày 26/02/2021( 05/01/Tân Sửu).
Thường trú tại thôn Bắc Thượng-An Bằng.Do lâm bệnh đã an nghỉ trong Chúa lúc 18 giờ 30 , ngày 17/11/2022( 24/10/ND).
Hưởng dương 2 tuổi.

Linh cữu được quàn tại gia đường tư gia thôn Bắc Thượng-An Bằng.

Lễ viếng bắt đầu từ 7 giờ, ngày 19/11/2022 đến 20 giờ, ngày 20/11(27/10/ND).

Thánh lễ an táng tại gia đình lúc 6 giờ và an táng tại nghĩa trang quê nhà, ngày 21/11/2022( 28/10/ND).

Đại diện Anbangnews đã đến phúng viếng, đồng thời xin gửi lời chia buồn đến gia đình anh chị Phụng Mai cùng cô bác nội ngoại và toàn thể tang gia hiếu quyến.Trong tinh thần hiệp thông, xin cộng đoàn gửi lời cầu nguyện cho linh hồn Catarina sớm hưởng nhan thánh chúa và ân hưởng thiên đàng vĩnh phúc.

Tin:Thanh An; Linh Nhật Văn.