ABN vừa nhận được tin buồn từ Florida và xin thông báo đến bà con bạn bè xa gần, đó là con của anh Trương Tấn Quyền, một người rất năng nổ trong cộng đồng An Bằng, đã vừa qua đời.  Cáo phó như sau:

Trong niềm tin vào Đức Kitô Tử nạn và Phục Sinh
Gia đình chúng con kính báo:
Cháu: Giuse Trương Gioan Jonathan
Sinh ngày: 26 tháng 03 năm 2019 tại Hollywood, Florid
Đã an nghỉ trong Chúa. Vào lúc 6:30 tối ngày 25 tháng 04 năm 2019

Chương trình cầu nguyện và tang lễ

Sự hiệp thông trong lời cầu nguyện của quý vị là niềm an ủi rất lớn cho gia đình chúng tôi.  Xin chân thành cám ơn.

Gia đình kính báo,

  • Ba: GioanKim Trương Tấn Quyền
  • Mẹ: Matta Nguyễn Thủy Jolene

For God so LOVE the world that he gave his one and only son, that whoever BELIEVES in him shall not perish but have EVERLASTING LIFE (John 3:16).