Ở đâu có người An Bằng thì ở đó có sinh hoạt trong một tinh thần có tổ chức.  Đó cũng là đặc tính đoàn kết của người dân làng An Bằng.  Tinh thần ấy vẫn được lan tỏa, truyền trao từ thế hệ này sang thế hệ khác.  Gần đây, cộng đồng chúng ta có thêm một tin vui từ tiểu bang California.

Người An Bằng tại tiểu bang California đã thành công bầu chọn một ban chấp hành, chính thức thành lập chi hội Hội Đồng Hương An Bằng Hải Ngoại tại tiểu bang này vào ngày 23 tháng 10 vừa qua.  Được biết, ông Trương Khánh là Chi Hội Trưởng.  Trong một thông tri gởi cho người An Bằng khắp nơi, chi hội An Bằng California có chia sẻ về mục đích gắn kết với người An Bằng ở trong nước và hải ngoại, nhất là sinh hoạt chặt chẽ với Hội Đồng Hương An Bằng Hải Ngoại.  Ngoài ra, cũng trong thông tri này, chi hội sẽ ra mắt thành phần nhân sự vào một ngày gần đây.  Xin chúc mừng chi hội An Bằng California.

Sau đây là lá thư của Chi Hội Đồng Hương An Bằng Hải Ngoại – California.