Cáo Phó

Gia đình chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin thân bằng quyến thuộc, bạn bè gần xa, mẹ, vợ, con, chị của chúng tôi là:

Cố Phật Tử: Lê Thị Hoa
Pháp danh: Quảng Thi

Sinh năm 1978 (Mậu Ngọ).  Nguyên quán: Thôn An Bằng, Xã Vinh An, Huyện Phú Vang, Tỉnh TT Huế.  Đã tạ thế ngày: 09 tháng 08 năm 2021 (nhằm ngày 02 tháng 07 năm Tân Sửu) tại Yulee, Florida, Hoa Kỳ.

Hưởng Dương: 44 tuổi

Tang lễ được cử hành tại nhà quàn:

Patterson Cremation and Funeral Service
6615 Arlington Expy, Jacksonville, FL 32211

Chương Trình Tang Lễ

Ngày 08 tháng 07 năm Tân Sửu (15/08/2021)

  • 11h00: Lễ Nhập liệm, khai kinh bạch Phật, Lễ Thành Phục Thọ Tang – Kỳ Siêu, Lễ Thuyết Pháp Độ Linh
  • 12h00: Thăm Viếng
  • 13h30: Lễ Di Quan – Hỏa Táng

Thay mặt tang quyến:

  • Chồng: Văn Đình Long
  • Trưởng nữ: Văn Thị Kaithlyn
  • Trưởng nam: Văn Đình Keithan

Trong lúc tang gia bối rối không sao tránh khỏi những thiếu sót, kính mong quý vị niệm tình lượng thứ.

Xin được miễn phúng điếu tịnh tài, vòng hoa, đối liễn.

.