Tin Buồn An Bằng: Chị NGUYỄN THỊ XUÂN Qua Đời

Gia Đình Chúng Tôi Vô Cùng Thương Tiếc Kính Báo Tin: Vợ, Mẹ của chúng tôi.
Cố Phật Tử : NGUYỄN THỊ XUÂN
Danh : NGUYÊN NHẪN

Sinh Năm : 1978 – Mậu Ngọ
Theo thông tin:
Trên đường đi từ huyện phú Vang qua huyện Hương Thuỷ không may xảy ra tại nạn và đưa vào bệnh viện Hương Thuỷ cấp cứu nhưng không qua khỏi và đã từ trần vào lúc 13 giờ 00 phút
Ngày 23 Tháng 09 Năm 2019
( Nhằm Ngày 25 Tháng 08 Năm Kỷ Hợi)
HƯỞNG DƯƠNG: 42 Tuổi
Tang Lễ Tổ Chức Theo Nghi Thức Phật Giáo. Từ Ngày 24 đến ngày 26 Tháng 09 năm 2019 ( Nhằm Ngày 26 đến 28 Tháng 08 Năm Kỷ Hợi).
Linh Cửu Được Quàn Tại Tư Gia Và An Táng vào lúc 16:30 chiều Tại Nghĩa Tang Quê Nhà.
An Mỹ – An Bằng – Vinh An – Phú Vang – Thừa Thiên Huế.


Đại Diện ANBANGNEWS Đã đến dâng Hoa và Thăm Viếng, đồng thời xin gửi lời chia buồn đến Gia Đình. Nguyện Cầu Cho Hương Linh Sớm Vãng Sanh Về Nơi Miền Cực Lạc.
Thay Mặt Tang Quyến
Chồng: PHẠM QUYỀN
Con Trai : PHẠM VŨ TRƯỜNG DUY

TANG GIA ĐỒNG KÍNH BÁO