Tin buồn từ Michigan: Chị Văn Thị An, pháp danh Không Trú vừa qua đời, hưởng dương 51 tuổi.  Sau đây là cáo phó của gia đình.

Cáo Phó

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật

Gia đình chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin cùng thân bằng quyến thuộc, bằng hữu xa gần, vợ, con, em chị của chúng tôi là:

Hương Linh: Văn Thị An
Pháp Danh: Không Trú

Sinh ngày 5 tháng 1 năm 1973 tại làng An Bằng, Vinh An, Phú Vang, Thừa Thiên – Huế, Việt Nam.  Mất ngày 22 tháng 12 năm 2023 lúc 4:57 chiều tại Macomb, MI, USA.

Hưởng dương: 51 tuổi.

Tang lễ sẽ được tổ chức theo nghi thức Phật Giáo.  Linh cữu được quàn tại David Wysocki Funeral Home, địa chỉ: 29440 Ryan Rd., Warren, MI 48092.

Tang Gia Đồng Kính Báo:

 • Chồng: Trương Công Vang
 • Trưởng nữ: Trương Thị Thúy Nhi
 • Thứ nữ: Trương Thúy Thảo
 • Thứ nữ: Trương Thị Thúy Hiếu
 • Thứ nữ: Trương Thị Thúy Thuận

Cáo Phó Này Thày Thế Thiệp Tang.

Chương Trình Tang Lễ:

Thứ Ba, Ngày 26/12/2023 (nhằm ngày 14/11 năm Quý Mão)

 • 3:00 PM – 5:30 PM: Lễ Nhập Liệm, Khai Kinh, Thành Phục
 • 6:00 PM – 8:00 PM: Thăm Viếng, Phúng Điếu

Thứ Tư, Ngày 27/12/2023 (nhằm ngày 15/11 năm Quý Mão)

 • 3:00 PM – 5:30 PM: Lễ Cầu Siêu, Tiến Linh
 • 6:00 PM – 8:00 PM: Thăm Viếng, Phúng Điếu

Thứ Năm, Ngày 28/12/2023 (nhằm ngày 16/11 năm Quý Mão)

 • 9:00 AM – 12:00 PM: Lễ Cầu Nguyện, Tiến Linh, Lễ Di Quan, Hỏa Táng
 • 1:00 PM – 2:00 PM: Rước Linh Mô, Di Ảnh về Chùa Linh Sơn, An Linh.  Tang Lễ hoàn tất.

Buổi lễ tang gia bối rối có gì sơ sót kinh mong quý vị niệm tình thứ lỗi.

Tang Gia Đồng Bái Tạ.

Chồng: Trương Công Vang và Gia đình con, cháu.