Tin buồn từ An Mỹ – An Bằng

Chú Lê Văn Kha(Thóa )
Pháp danh: Nguyên Thoại

Sinh Năm: Kỷ Dậu (1969), thường trú tại An Mỹ, An Bằng, Vinh An, Phú Vang, T T Huế. Do lâm trọng bệnh, đã từ trần vào lúc 7 giờ 30 phút, ngày 11 tháng 4 năm 2019 (Nhằm ngày 07 tháng 03 năm Kỷ Hợi).

Hưởng dương 51 tuổi.

Linh cữu được quàn tại gia đường tư gia An Mỹ, An Bằng, Vinh An, Phú Vang, T T Huế. Lễ viếng bắt đầu từ 06 giờ, ngày 12/ 4/ 2019 (08 /tháng 3 /Kỷ Hợi) đến 11 giờ, ngày 13 /4/2019 (09 tháng 3 / Kỷ Hợi) và được an táng tại nghĩa trang quê nhà: An Bằng, Vinh An vào lúc 17 giờ 00 phút ,ngày 13 /4/2019 (09 tháng 3 / Kỷ Hợi). Đại diện Anbangnews đã đến dâng hoa và thăm viếng,đồng thời xin gửi lời chia buồn đến gia đình bà thứ kế quả phụ Mai Thị Châu cùng anh hiếu trưởng nam Lê Văn Tươi, Thứ nam Lê Hoàng Vũ, con Gái Lê Thị Hoa, Lê Thị Hạnh, Lê Thị Thắm, Lê Thị Khả Như, cùng cô bác nội ngoại và toàn thể tang gia hiếu quyến. Nguyện cầu cho hương linh Nguyên Thoại sớm vãng sanh nơi miền Cực Lạc.

Tin: Lê Bát