Tin buồn từ Vùng Ba – Vinh An

Chú Nguyễn Chiến

Sinh Năm: 1965 , thường trú tại Vùng Ba, Hà Úc, Vinh An, Phú Vang, T T Huế.  Nguyên quán là Bắc Thượng-An Bằng.  Do lâm bệnh đã từ trần vào lúc 13 giờ 15 phút, ngày 17 tháng 5 năm 2018 (Nhằm ngày 03 tháng 4 năm Mậu Tuất ).

Hưởng dương 54 tuổi.  

  


Linh cữu được quàn tại gia đường tư gia Vùng Ba, Hà Úc, Vinh An, Phú Vang, T T Huế.  Lễ viếng bắt đầu từ 13 giờ, ngày 18/5/2018  (04/4/Mậu Tuất ) đến 20 giờ, ngày 20/5/2018 (06 /4 /Mậu Tuất ) và được an táng tại nghĩa trang quê nhà vào lúc 6 giờ 45 phút, ngày 21/5/2018 (07/4 /Mậu Tuất ).  Anbangnews xin gửi lời chia buồn đến gia đình bà quả phụ Lê Thị Gái và hiếu trưởng nam Nguyễn Văn Mậu cùng cô bác nội ngoại và toàn thể tang gia hiếu quyến.  Nguyện cầu cho hương linh chú sớm vãng sanh nơi miền Cực Lạc.

Tin : Lê Bát