Sáng ngày 15 tháng Giêng năm Kỷ Hợi,vào lúc 7 giờ 30 tại Chùa An Bằng đã diễn ra buổi lễ cầu an đầu năm,nhằm cầu cho Quốc thái ,dân an,mùa màng bội thu,qúy đạo hữu Phật Tử người An Bằng ở khắp nơi trên toàn thế giới được an lành.
Tham dự buổi lễ gồm có:
Thượng tọa ,đạo hiệu Thích Thông Đạt( người An Bằng )-chủ trì chùaThừa Lưu,Phú Lộc,T -T-Huế.
Đại đức,đạo hiệu Thích Đạo Sĩ-Phó ban trì sự GHPG huyện Phú Vang-chủ trì chùa Hà Úc


Đại đức,đạo hiệu Thích Khánh Liên-Trú xá tịnh thất cụm 3 Hà Úc.


Sư cô Thích nữ Như Tâm-giám tự chùa An Bằng.
Qúy sư cô chùa Đàm Hoa Huế.


Hội đồng làng văn hóa An Bằng


Ba vạn,chín phường
Ban hộ tự niệm phật đường chùa Hà Úc và gần 300 quý đạo hữu,nam nữ Phật tử trong và ngoài nước cùng đến tham dự.


Chương trình nghi thức lễ như sau:
1.Niệm Phật cầu gia hộ
2.Tác bạch của ban hộ tự
3.Lời chúc Tết của Thượng Tọa Thích Thông Đạt
4.Dâng hương của các đơn vị
5.Cử hành nghi lễ

6.Lễ phóng sanh,cầu nguyện thế giới hòa bình,chúng sanh an lạc và cầu siêu cho các hương linh xấu số vừa qua đời hôm 16/02/2019 tại Missisippi – Hoa Kỳ sớm được vãng sanh Cực Lạc.


* Hương linh : Văn Thị Chớ
Sinh ngày 25/12/1954
Hưởng thọ 65 tuổi.


* Hương linh : Văn Thị Mỹ Lan
Pháp danh: Chơn Bách Châu
Sinh ngày 10/10/1989
Hưởng dương 30 tuổi.

* Hương linh : Văn Thị Mỹ Lệ
Pháp danh: Chơn Bách Hiếu
Sinh ngày 27/06/1991
Hưởng dương 28 tuổi.


* Hương linh : Lê Minh Phụng

Pháp danh:Liễu Thắng
Sinh ngày 22/11/1988
Hưởng dương 31 tuổi.


* Hương linh : Lê Quang Nam
Pháp danh: Quảng Quốc
Sinh ngày 23/5/1985
Hưởng dương 34 tuổi.
7.Hồi hướng công đức
8.Đạo trà thân mật.
Tin: Lê Bát