KHPG An Bằng lễ phật Đản phật lịch 2564 (2020) năm nay do trình hình dịch bệnh Covid 19 hoành hành khắp thế giới . Việt Nam đã hết cách   ly xã hội nhưng  sẽ có nguy cơ dịch vẫn còn bùng phát . KHPG An Bằng không tổ chức lễ đài long trọng như mọi năm . Nhưng toàn thể Đạo Hữu – GĐPT vẫn đến chùa dâng lễ kỷ niệm ngày  Đức    Phật Thích Ca Mưu Ni thị hiện . Nguyện cầu thế giới hoà bình ,chúng  sanh an lạc ,dịch bệnh tiêu tan .

Đến tham dự lễ Đản Sanh gồm có : Ban hộ Tự đạo hữu ,GĐPT và bà con Hải ngoại về thăm quê . Thiện nam tín nữ khoản 300 người vẫn ngồi giản cách để tránh phần dịch bệnh.Buổi lễ đã diễn ra trong không khí trang nghiêm ,đảm bảo an toàn và ý nghĩa.

Tin và hình: Thanh An