Một vài hình ảnh hoạt động của Chùa An Bằng mừng lễ Phật đản PL 2567 năm 2023.

IMG_3174 IMG_3171

 

Thực hiện: Lại Nhật Tường;Thanh An; Sơn Trần; Tôn Tôn.