Lễ Đảo là một hình thức quan trọng trước lúc lễ hội cầu ngư.  Làng tiến hành công việc cúng tế lên giang sơn trước khi các công việc khác có thể tiếp nối theo sau.  Sau phần lễ tạ của lễ đảo này, các vạn có thể đóng cọc, và ban tổ chức có thể đóng vè.

Theo hình thức truyền thống được ghi nhận, Vạn Bắc Thượng chịu trách nhiệm đóng vè trên, Vạn Trung Định Hải chịu trách nhiệm đóng vè rốn, và Vạn An Mỹ chịu trách nhiệm đóng vè dưới:

Sau khi đặt về, các vạn có thể làm quen với đường đua qua hình thức “dụa ghe”.  Được biết, vào lúc 3 giờ chiều nay lễ dụa sẽ diễn ra.  Hy vọng Anbangnews sẽ livestream thử đợt dụa ghe này.

 

Hình ảnh: phóng viên Anbangnews Việt Nam