Chương Trình Ca Nhạc gây quỹ
ủng hộ việc xây sửa Tổ Đình Thiện Tường Burbank -Illinois.

Nam-mô Bổn Sư Thích-ca Mâu-ni Phật,

Kính thưa quý Phật tử xa gần,

Tổ Đình Thiện Tường vừa thành lập tại vũng Burbank, phụ cận Chicago IL. Đây là trung tâm giáo dục và hoằng Pháp vùng Trung Tây Hoa Kỳ. Vì vậy, Tổ đình rất cần những điều kiện cơ bản để tổ chức khóa tu và lớp học. Chùa đang tu sửa nên cần kinh phí. Phật tử đã đứng ra tổ chức ngày Ca Nhạc và sinh hoạt cộng đồng gây quỹ xây sửa Tổ Đình từ 11 am đến 09:30 pm Chủ nhật ngày 16 tháng 06, 2024 tại Tổ Đình Thiện Tường. (xin xem poster để biết thêm chi tiết) Kính mời quý Phật tử và quý đồng hương cùng về chùa sinh hoạt cộng đồng như lô tô, xổ số, nghe ca nhạc, dùng thức ăn chay và phát tâm cúng dường, ủng hộ việc xây dựng Tổ Đình. Vào cửa miễn phí.

Sakya Minh-Quang