CHƯƠNG TRÌNH ĐÓN XUÂN ĐINH DẬU( 2017 )
CỦA LÀNG VĂN HÓA AN BẰNG.

Ngày 30 tháng chạp năm Bính Thân ( 27/01/2017 ):

  • 04 giờ sáng: Lễ dựng nêu
  • 07 giờ sáng: Lễ cúng tất niên
  • 24 giờ đêm: Lễ cúng giao thừa

Ngày 01 tháng giêng năm Đinh Dậu ( 28/01/2017 ) :

  • 07 giờ sáng: Tết bộ ( đại diện Ban hương tộc làng đi thăm và chúc Tết các cựu bô )

Ngày 04 tháng giêng năm Đinh Dậu ( 31/01/2017 ) :

  • 04 giờ sáng: Lễ cúng hạ vọng

Ngày 13 tháng giêng năm Đinh Dậu ( 09/02/2017 ) :

  • 04 giờ sáng: Lễ cúng cầu yên

An Bằng, ngày 26 tháng 01 năm 2017
Thay mặt Hội Đồng Hương Tộc Làng
Trưởng Làng: Nguyễn Văn Cẩn
Đương kim thủ bộ: Trư​ơ​ng Mốt
( Đã lệnh)