Chương Trình Lễ Hội Đua Thuyền Cầu Ngư Lần Thứ 124 – năm 2017 của Làng An Bằng.

Ngày 12/6/2017 (nhằm ngày 18/5/Đinh Dậu)
06h00 Lễ Cáo
14h00 Lễ đăng ký thuyền, lái và trai đua, nghe phổ biến điều lệ đua
15h30 Bốc thăm các thuyền đua

Ngày 13/6/2017 (nhằm ngày 19/5/Đinh Dậu)
04h00 Lễ Khai thuyền
05h00 Tập trung ghe đua trước khán đài
05h30 Tiếp đón quan khách
06h00 Khai mạc Lễ Hội
06h30 Khởi lệnh đua Táo thứ nhất (Táo Cúng)
09h00 Khởi lệnh đua táo thứ hai (Táo Tiền)
11h00 Nghỉ giải lao
12h30 Tập trung ghe đua trước khán đài
13h00 Khởi lệnh đua Táo thứ ba (Táo Phá)
15h00 Trao giải thưởng cho các đơn vị ghe đua
16h00 Bế Mạc
16h30 Lễ Tạ – Kết thúc Lễ Hội
​​Meanwhile, fans are preparing outfits that match their respective regions’ colors. The Bac Thuong region – Yellow, the Trung Dinh Hai region – Red, the An My region – Blue. Facebook fans starting to change their profile pictures using the following pictures:


Save one of the picture above and show your love towards the event.
Anbangnews – LT