Chương trình lễ đón Tết Giáp Thìn-2024 của làng An Bằng như sau:
Ngày 30 Tết(30/12/QM):
7 giờ sáng: Lễ dựng nêu và cúng tất niên
12 giờ tối: Lễ cúng giao thừa, chào đón năm mới Giáp Thìn-2024.
Ngày 01 Tết( 01/01/GT):
7 giờ: Lễ Tết bộ( đi chúc Tết các bộ ).
Ngày 02 Tết( 02/01/GT):
04 giờ sáng: Lễ cúng hạ vọng
Ngày 12/01/Giáp Thìn:
1 giờ sáng: lễ cúng cầu an đầu năm, cầu cho mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an, mùa màn bội thu.
Thay mặt Hội đồng làng.
Tân Thủ bộ
Trương Dũng.