Tin buồn từ Trung Định Hai-An Bằng:
Bà Nguyễn Thị Nguyên
PHÁP DANH: NHUẬN UYÊN
SINH: 12/06/1959(Kỷ Hợi)
Thường trú tại 28047James DR,Warren,Michigan, Hoa Kỳ.
Nguyên quán:Thôn Trung Định Hải-An Bằng-Vinh An.
Do lâm bệnh đã từ trần vào lúc
8 giờ 30 chiều, ngày 16/08/2023(01/7/QM)
HƯỞNG THỌ: 65 TUỔI

­
Linh cữu được quàn tại nhà quàn Wysoki & Willk, 29440 Ryan Road RD,Warren , Michigan 48092.
Chương trình tang lễ tại Hoa Kỳ:
Thứ tư, ngày 23/8/2023(8/7/QM)
9 giờ sáng đến 11 giờ sáng:Lễ cầu siêu-nhập liệm-thành phục.
11 giờ sáng đến 4 giờ 30 chiều: thăm viếng, phúng điếu.
5 giờ chiều đến 6 giờ chiều: Lễ cầu nguyện, tiến linh.
7 giờ chiều đến 9 giờ chiều: thăm viếng và phúng điếu.
Sau đó linh cữu sẽ được di chuyển về Việt Nam

vào ngày 31/8/2023(16/7/QM) và quàn tại gia đường tư gia thôn Trung Định Hải-An Bằng.

Lễ viếng bắt đầu từ 13 giờ chiều, ngày 01/9/2023(17/6/QM) đến 20 giờ tối, ngày 04/9/2023(20/7/QM).

Lễ di quan vào 7 giờ sáng và an táng tại nghĩa trang quê nhà An Bằng lúc 8 giờ cùng ngày 05/9/2023(21/7/QM).

   Đại diện  Anbangnews đã đến dâng hoa và phúng điếu , đồng thời  xin gửi lời chia buồn đến gia đình ông :
LÊ PHẠM VĂN PHÒNG (CHỒNG)
CON TRAI:
LÊ PHẠM VĂN PHÚC (TRƯỞNG NAM) – VÕ THỊ KIM NY (CON DÂU)
LÊ PHẠM VĂN HOÀ – TRẦN HOÀNG SONG PHÚC (CON DÂU)
LÊ PHẠM VĂN LỘC
CON GÁI:
LÊ PHẠM THỊ HIỀN – NGUYỄN TUẤN (CON RỂ)
LÊ PHẠM THỊ HẠNH – TRẦN DUY QUANG (CON RỂ)
LÊ PHẠM THỊ THUẬN
LÊ PHẠM THỊ PHƯỚC – NGUYỄN THANH PHONG (CON RỂ)
LÊ PHẠM THỊ HƯỜNG
Cùng cô bác nội ngoại và toàn thể tang gia hiếu quyến, nguyện cầu cho hương linh Nhuận Uyên sớm vãng sanh nơi miền cực lạc.

Tin : Thanh An, Tôn Tôn.