Linh cữu của mệ Văn Thị Khương, pháp danh Nguyên Tri, đã về đến quê nhà, An Bằng, Việt Nam. Sau đây là chương trình tang lễ.

CÁO PHÓ

GIA ĐÌNH CHÚNG TÔI VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC

BÁO TIN

VỢ, MẸ, BÀ, CỐ NỘI NGOẠI CỦA CHÚNG TÔI LÀ:

Cố Phật tử: VĂN THỊ KHƯƠNG

Pháp danh: NGUYÊN TRI

Sinh ngày: 02/5/1946 – Bính Tuất

Đã mệnh chung vào lúc: 15 giờ 57 phút

Ngày 23 tháng 4 năm 2024

(Nhằm ngày 15 tháng 3 năm Giáp Thìn)

Tại Tư gia Tp. Fort Worth, Texas, Hoa Kỳ Hưởng Thọ: 79 tuổi

Tang lễ được tổ chức theo nghi thức Phật Giáo

Linh cữu được quàn tại Tư gia:

Thôn Trung Định Hải, Vinh An, Phú Vang, TT. Huế và An táng tại nghĩa trang Quê nhà.

TRONG LÚC TANG GIA BỐI RỐI CÓ ĐIỀU GÌ SAI SÓT

XIN QUÝ VỊ NIỆM TÌNH LƯỢNG THỨ

TM. TANG QUYỀN

Chồng: Văn Công Hỡi

 

CHƯƠNG TRÌNH TANG LỄ

 • Ngày: 28.3. Giáp Thìn (nhằm ngày 06/5/2024)
  13h00: Lễ Cáo Tiên Hiền
  15h00: Lễ Sám Hối
  16h00: Lễ Bạch Phật Khai Kinh
  Lễ Thỉnh Linh – Thọ Phục
  17h00: Lễ Cáo Tổ
  17h30: Lễ Tạ Tiên Hiền
 • Ngày: 29.3. Giáp Thìn (nhằm ngày 07/5/2024)
  06h00: Lễ Cúng Trà
  07h00: Lễ Viếng
  10h00: Lễ Cúng Ngọ – Tiến Linh
  13h00: Lễ Viếng
  16h00: Lễ Cúng Cơm
  18h00: Lễ Tụng Kinh Địa Tạng
 • Ngày: 01.4. Giáp Thìn (nhằm ngày 08/5/2024)
  06h00: Lễ Cúng Trà
  07h00: Lễ Viếng
  10h00: Lễ Cúng Ngọ – Triêu Điện
  14h00: Tiếp Đón KHPG An Bằng Phúng Viếng
  15h00: Lễ Cúng Âm Linh Cô Hồn
  16h30: Lễ Dâng Hoa Báo Ân
  Lễ Tịch Đại Điện Cầu Siêu
  Thuyết Pháp Độ Linh
 • Ngày: 02.4. Giáp Thìn (nhằm ngày 09/5/2024)
  06h00: Lễ Cúng Trà
  07h00: Lễ Viếng
  10h00: Lễ Cúng Ngọ – Tiến Linh
  15h00: Lễ Khiển Điện – Di Quan
  17h00:
  Lễ Hạ Khoán
  18h00: Lễ Phản Khốc An Linh
  Tạ Phật Hoàn Kinh

TANG GIA ĐỒNG KÍNH BÁO

Đại diện Anbangnews có viếng thăm linh cữu của mệ. Nguyện cầu hương linh Nguyên Tri vãng sanh Cực Lạc. Xin chia buồn cùng tang gia hiếu quyến.