Tin buồn từ Giáo xứ An Bằng
Cố linh mục: Phao- Lô Phạm Tá
Sinh ngày 17/8/1952 tại Hà Úc,Vinh An,Phú Vang,T.T-Huế.
Quản xứ An Bằng từ năm 2016-2019.
Do lâm trọng bệnh đã qua đời vào lúc: 14 giờ,ngày 19/3/2019 tại nhà hưu dưỡng giáo phận Huế.
Hưởng thọ 67 tuổi,23 năm linh mục.

   
Linh cửu được quàn tại nhà hưu dưỡng giáo phận Huế.
Lễ viếng bắt đầu từ 10 giờ, ngày 20/3/2019 đến 22 giờ, ngày 21 /3/2019
Lễ di quan lên nhà thờ chính Tòa Phủ Cam lúc 04 giờ 30 sáng,ngày 22/3/2019 và sau đó thánh lễ an táng tại nghĩa trang Giáo Sĩ,Tổng giáo phận Huế.


Vào lúc 10 giờ,ngày 20/3/2019,toàn thể giáo dân -giáo xứ An Bằng đã đến dâng hoa,thăm viếng và hiệp ý cầu nguyện cho cố linh mục Phao- Lô sớm hưởng nhang thánh Chúa.

Tin : Lê Bảo Hoài Nam.