Tin buồn từ Bắc Thượng, An Bằng: Mệ Maria Văn Thị Đãi vừa qua đời.  Sau đây là cáo phó của gia đình:

 

Cáo Phó

Từ Giáp An Thượng – Giáo Xứ An Bằng

Cụ Bà: Maria Văn Thị Đãi

Sinh năm 1923 (Quý Hợi), đã được an nghỉ trong Chúa vào lúc: 06h20 ngày 02 -02 – 2020 (nhằm ngày 10 – 01 – Canh Tý)

Hưởng Thượng Thượng Thọ 98 Tuổi

Trong tình yêu thương và hiệp thông, xin cộng đồng dâng lời cầu nguyện cho linh hồn MARIA

Tang lễ sẽ được cử hành từ ngày thứ Tư, 05-02-2020 (12 – 01 – Canh Tý) đến thứ Sáu ngày 07-02-2020 (14-01-Canh Tý).  Thánh Lễ An Táng sẽ được cử  hành tại Nhà Thờ Giáo Xứ An Bằng vào lúc 15h00, ngày thứ Sáu 07-02-2020.

Đại diện Anbangnews có thăm viếng tiễn đưa Mệ và có lời chia buồn đến toàn thể tang gia hiếu quyến.

Tin: Thanh An Van