Tin Buồn: Anbangnews vừa nhận được tin buồn, cụ ông Nguyễn Khuyên, tên thánh là An Tôn, đã vừa qua đời tại Hoa Kỳ.  Khi chúng tôi nhận được cáo phó chính thức từ gia đình, chúng tôi sẽ cập nhật thêm về tin này.

Ông An Tôn – Nguyễn Khuyên, quê quán An Bằng, Vinh An, Phú Vang, Thừa Thiên Huế, sinh ngày 7 tháng 10, năm 1936, đã tạ thế vào ngày 3 tháng 3, năm 2023 tại thành phố Biloxi, tiểu bang Mississippi, Hoa Kỳ.  Hưởng thọ 86 tuổi.

Lễ Thành Phục sẽ diễn ra vào lúc 2:00 PM, thứ Tư ngày 8 tháng 3 năm 2023 tại Bradford-O’keefe, địa chỉ: 675 Howard Ave., Biloxi, MS 39530.  Điện thoại: 228-374-5650.

Lễ An Táng sẽ diễn ra vào lúc 10 giờ sáng, thứ Năm, ngày 9 tháng 3 năm 2023 tại Nhà Thờ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, địa chỉ:  172 Oak St., Biloxi, MS 39530.  Điện thoại: 228-374-1116.

Xin gởi lời chia buồn đến tang gia hiếu quyến:

  • Trưởng nam: Nguyễn Ba, dâu: Lê Thi Diệp và các cháu
  • Đích Tôn: Nguyễn Thọ
  • Con gái: Nguyễn thị Niên chồng Văn Minh Hoà và các cháu.
  • Con gái: Nguyễn thị Hạnh chồng Nguyễn Quý và các cháu
  • Con trai: Nguyễn Tri
  • Con gái: Nguyễn thị Lan
  • Và toàn thể tang gia hiếu quyến và cô bác nội ngoại.

Trong lúc này, nếu bà con, bạn bè nào muốn gởi lời phân ưu, có thể trực tiếp vào trang mạng của nhà quàn tại đây: https://www.bradfordokeefe.com/obituaries/khuyen-nguyen

Tin: Linhnhat Van

Ghi chú: Chúng tôi sẽ cập nhật thêm sau khi nhận được Cáo Phó của gia đình.