Tin Buồn An Bằng: Cụ Ông GIOAKIM TRƯƠNG VĂN SINH Qua Đời

Cáo Phó từ gia đình như sau:

Gia Đình Chúng Tôi Vô Cùng Thương Tiếc Kính Báo Tin: Chồng, Cha, Ông, Cố của chúng tôi.

Cụ Ông : GIOAKIM TRƯƠNG VĂN SINH

Sinh Năm : 1930 – Canh Ngọ

từ trần vào lúc 08 giờ 30 phút

Ngày 15 Tháng 10 Năm 2019

( Nhằm Ngày 17 Tháng 09 Năm Kỷ Hợi)

HƯỞNG THƯỢNG THƯỢNG THỌ: 90 Tuổi

Tang Lễ Tổ Chức Từ Ngày 16 đến ngày 21 Tháng 10 năm 2019 ( Nhằm Ngày 18 đến 23 Tháng 09 Năm Kỷ Hợi).

Linh Cửu Được Quàn Tại Tư Gia Và An Táng tại Nhà Thờ vào lúc 06:00 sáng.

Hạ Huyệt vào lúc 8:00 sáng

Bắc Thượng – An Bằng – Vinh An – Phú Vang – Thừa Thiên Huế.

Đại Diện ANBANGNEWS Đã đến dâng Hoa và Thăm Viếng, đồng thời xin gửi lời chia buồn đến Gia Đình. Nguyện Cầu Cho Cụ Ông GIOAKIM sớm Hưởng Nhang Thánh Chúa và an hưởng thiên đàng vĩnh phúc.

Thay Mặt Tang Quyến

Vợ: ĐẶNG THỊ HUỀ

Trưởng Nam: TRƯƠNG VĂN HOÀ

TANG GIA ĐỒNG KÍNH BÁO