Cụ Ông: NGUYỄN VANG, pháp danh Quảng Hạnh, vừa qua đời tại An Bằng, Việt Nam, hưởng thượng thượng thọ 92 tuổi.

CÁO PHÓ

Đại gia đình chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin Cha, Ông, Cố, Cao của chúng tôi là: Nguyễn Vang
Pháp danh: Quảng Hạnh

Sinh năm 1932 (Nhâm Thân) đã từ trần vào lúc 5 giờ 45′ ngày 14 tháng 02 năm 2023 (nhằm ngày 24 tháng Giêng năm Quý Mão).

Hưởng thượng thượng thọ: 92 tuổi.

Linh cửu quàn tại tư gia và an táng tại Nghĩa Trang Quê Nhà – An Bằng, Vinh An, Phú Vang, Thừa Thiên Huế.

Chương trình tang lễ được tổ chức theo nghi thức Phật Giáo từ ngày 24 tháng Giêng đến 27 tháng Giêng (14 đến 17/02/2023). Lễ di quan vào lúc 15 giờ 00 ngày 27 tháng Giêng năm Quý Mão (17/02/2023).

Trong lúc tang gia bối rối không sao tránh khỏi những điều thiếu sót, kính mong quý vị niệm tình lượng thứ.

Tang gia đồng kính báo:

Hiếu Tử – Hiếu Tôn.

  • Nguyễn Bảng (Trưởng Nam)– Văn Thị Hà
  • Nguyễn Lãng- Trương Thị Đấu
  • Nguyễn Lảnh- Văn Thị Kim Thuỷ

Hiếu Nữ – Nghĩa Tế.

  • Nguyễn Thị Mai- Đặng Dật
  • Nguyễn Thị Gái- Phạm Dung
  • Nguyễn Thị Dâm- Trương Tôn
  • Nguyễn Thị Dỹ- Đặng Ngọc Đoàn
  • Nguyễn Thị Dy- Nguyễn Tuấn
  • Đích Tôn: Nguyễn Hoà- Lê Thị Hạnh.
  • Cùng tất cả con, cháu, chắc nội ngoại.

Đại diện Anbangnews tại Việt Nam có viếng thăm linh cữu của Cụ Ông và gởi lời chia buồn đến toàn thể tang gia hiếu quyến và cô bác nội ngoại. Nguyện cầu hương linh Quảng Hạnh sớm vãng sanh về miền Cực Lạc.

Tin: Thanh An, Trần Sơn