AnBangNews vừa nhận được tin buồn từ Florida: Cụ Ông: Phanxico Xavie- Văn Đình Tôn sinh ngày 20/04/1936 đã được Chúa gọi về lúc 11:50 pm, ngày 29/08/2023 tại Florida, Hoa Kỳ. Hưởng thượng thọ 87 tuổi.

Trong niềm tin vào chúa Kitô phục sinh, gia đình chúng tôi kính báo cùng thân bằng quyến thuộc và bạn bè thân hữu gần xa. Cha, Ông, Cố của chúng tôi là:

Cụ Ông: Phanxico Xavie- Văn Đình Tôn

Sinh ngày 20/04/1936 tại giáo xứ An Bằng, Vinh An, Phú Vang, TT Huế đã hoàn tất cuộc lữ hành Đức Tin nơi trần thế  đã được an nghỉ trong Chúa vào lúc 11:50 pm, thứ Ba, ngày 29/08/2023 nhằm ngày 14 tháng Bảy năm Quý Mão tại thành phố Davie, tiểu bang Florida, Hoa Kỳ. Hưởng thượng thọ 87 tuổi

Chương Trình đọc kinh và Thánh Lễ tại tư gia: 10973 SW 37th MNR, Davie, FL 33328

 • Thứ Tư: 30/08/2023 lúc 8:00 pm đọc kinh.
 • Thứ Năm: 31/08/2023 lúc 8:00 pm Thánh Lễ
 • Thứ Sáu 01/09/2023 lúc 8:00 đọc kinh.

Cáo Phó và chương trình tang lễ: xin thông báo sau.

Xin Cộng Đoàn hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Phanxico Xavie sớm hưởng nhan thánh Chúa.

Trưởng Nam: Văn Đình Thừa

Cập nhật:
Sau đây là cáo phó và chương trình tang lễ của gia đình.

Chương Trình Tang Lễ:

Thứ Tư, Năm, Sáu, ngày 30, 31 tháng 8 & ngày 1 tháng 9 năm 2023
8:00 PM: Kinh Nguyện (Thứ Tư & Thứ Sáu) và Thánh Lễ (Thứ Năm) cho linh hồn Phanxicô Xaviê tại tư gia 10973 SW 37th NMR, Davie, FL 33328.

Chú Nhật – ngày 3 tháng 9 năm 2023
4:00 pm – 8:00 pm: Nghi thức Phát Tang (5:00 pm), Thăm Viếng, Cầu Nguyện & Phân Ưu tại Fred Hunter’s Funeral Home, 2401 S. University Dr., Davie, FL 33324.

Thứ Hai – ngày 4 tháng 9 năm 2023
12:00 pm – 5:00 pm: Thăm Viếng, Cầu Nguyện & Phân Ưu tại Fred Hunter’s Funeral Home.

Thứ Ba – ngày 5 tháng 9 năm 2023
10:30 am: Thánh Lễ An Táng tại Nhà Thờ Giáo Xứ Đức Mẹ La Vang – Our Lady of La Vang, 123 NW 6th Ave., Hallandale Beach, FL 33009.

1:00 pm: Nghi Thức Hạ Huyệt tại nghĩa trang Our Lady Queen of Heaven Cemetery, 1500 S. State Rd 7, North Lauderdale, FL 33068.

Tang Gia Đồng Kính Báo:

 • Trưởng nam: Văn Đình Thừa – vợ Văn Thị Tư, cùng các con và các cháu
 • Thứ nam: Văn Đình Doãn – vợ Hùynh Thanh Minh cùng các con
 • Tưởng nữ: Văn Thị Hường – chồng Lê Thanh Tùng cùng các con
 • Thứ nam: Văn Đình Tấn – vợ Nguyễn Thị Phượng cùng các con
 • Thứ nữ: Văn Thị Thanh Châu – chồng Nguyễn Tuyến, cùng các con
 • Thứ nữ: Văn Thị Như Ý
 • Thứ nam: Vằn Đình Tèo
 • Út nữ: Văn Thị Hằng
 • Cháu đích tôn: Văn Đình Cường

Xin dâng lời cầu nguyện thay cho phúng điếu.
Gia đình xin chân thành cám ơn.