9/5/2014
Họ Nguyễn Văn thuộc làng An Bằng:
“Cây có cội, nước có nguồn”, dòng họ Nguyễn-Văn của An Bằng đã quy tụ khắp nơi về trong mục đích ấy.