Họp Mặt Họ Tộc Văn Đình – Làng An Bằng – Hải Ngoại

Kính gửi: Quý ôn mệ, quý bác, quý chú thím, quý O dượng, tất cả con cháu nội, con cháu ngoại, dâu rễ thuộc năm Đại Phái họ tộc Văn Đình, Làng An Bằng tại Hải Ngoại.

Kính thưa quý vị,

Trên tinh thần mong muốn tìm về, ghi nhớ cội nguồn tổ tông, thờ cúng ôn mệ, và tạo cơ hội cho con cháu gặp nhau để nhìn nhận huyết thống, năm Đại Phái họ tộc Văn Đình sẽ tổ chức ngày chạp được diễn ra lần hai tại Davie, Florida.

Ngoài chương trình ẩm thực, đàm luận về vai vế xưng hô, chúng tôi còn tổ chức một số trò chơi giải trí, chụp hình lưu niệm.  Kính mong quý vị về tham dự đông đủ để tăng thêm sự gắn bó nơi tôn tộc Văn Đình của chúng ta.

Thời gian: 12h00, ngày 21 tháng 7 năm 2024 (tức ngày 16 tháng 6 năm Giáp Thìn)

Địa điểm: Tree Tops Park, 3900 S.W. 100th Ave., Davie, FL 33328

Xin liên lạc trưởng họ và ban tổ chức để biết thêm chi tiết.

Trưởng Họ: Văn Đình Hai
Đời 11, sđt: 754-252-4850

Trưởng Ban Tổ Chức: Văn Đình Linh
Đời 11, sđt: 941-286-0269

Phó Ban Tổ Chức: Văn Đình Bình
Đời 11, sđt: 601-863-6262

Thư Ký: Văn Đình Hoàn
Đời 12, sđt: 321-945-9496

Để tiện việc sắp xếp bảng tên, xin quý ôn mệ, chú bác, o dượng và con cháu nội ngoại hãnh điền vào phiếu ghi danh online này:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScCDa6RxWVzlu1AfYfcHdNty6s7mwKb7XNln8bTFdNTfLmA2Q/viewform?usp=sf_link

INVITATION

VAN DINH FAMILY REUNION 2024

Dear Respected Elders, Uncles, Aunts, and all the descendants, in-laws, and relatives of the Van Dinh Family from An Bang Village in America,

We humbly inform you that, in the spirit of seeking our roots, remembering our ancestors, honoring our elders, and creating an opportunity for the descendants to meet and recognize our blood relatives, the Van Dinh Family will organize the second reunion in Davie, Florida.

In addition to the culinary program and discussions about familial titles and relationships, we will also organize various entertainment activities and photo sessions.  We sincerely hop that you will attend in large numbers to strengthen the bonds within our Van Dinh lineage.

Time: 12:00 PM, July 21, 2024

Location: Tree Tops Park, 3900 S.W. 100th Ave., Davie, FL 33328

To help us with prearrangement, please fill out this online registration.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScCDa6RxWVzlu1AfYfcHdNty6s7mwKb7XNln8bTFdNTfLmA2Q/viewform?usp=sf_link

Văn Đình Hai
Chief of Văn Đình Family
11th Generation, M: 754-252-4850

Văn Đình Linh
Head of the Organizing Committee
11th Generation, M: 941-286-0269

Văn Đình Bình
Deputy Head of Organizing Committee
11th Generation, M: 601-863-6262

Văn Đình Hoàn
Secretary
12th Generation, M: 321-945-9496