9/25/2014
 Tin vui từ tiểu bang Mississippi, Hoa Kỳ

Rồi một ngày trọng đại đã đến.  Những cánh thiệp đã gởi ra, đợi ngày hai họ chứng kiến cuộc hôn nhân của họ.  Hôm chủ nhật 21 tháng 9 năm 2014, hai họ Hồ và Lê đã linh đình tổ chức lễ cưới cho đôi bạn trẻ Hồ Bình (con ông bà Gấm Mai) và Lê Thị Tuyến (con ông bà Đoàn Thúy).  Lễ Thành Hôn đã diễn ra vào lúc 9 giờ 30 sáng, tại tư gia thuộc thành phố Clinton của tiểu bang Mississippi, với đông đảo quan viên hai họ tham dự.

Cùng ngày sau đó, tiệc cưới đã tổ chức vào lúc 1 giờ 30 chiều tại Gatleria Jackson Square Promenade, thuộc thành phố Jackson.

Người An Bằng sinh sống tại tiểu bang này khá đông, nên buổi tiệc cưới cũng là cơ hội để mọi người gặp gỡ nhau.  Nhận thấy, thân nhân bạn bè từ tiểu bang khác cũng đã về tham dự đông đủ để chúc phúc cho đôi tân lang và tân giai nhân được bách niên giai lão.

Tin và hình: Thuận Huỳnh

Binh & Tuyen Wedding

They have waited this long for a big day.

And so the big day has arrived.  Invitations were sent out, waiting for the two sides of their families to witness their marriage.  On Sunday, September 21, 2014, the groom Binh Ho (the son of Mr. & Mrs. Mai Gam) wedded with the bride Tuyen Le (the daughter of Mr. & Mrs. Doan Thuy).

The marriage ceremony took place at 9: 30 am, at their residence, in the city of Clinton, Mississippi, with numerous members of two families participated.

Later that day, the wedding reception was held at 1:30 pm at Jackson Square Promenade Galleria, in the city of Jackson.

There are many An Bang people live in Mississippi, so the wedding party is also an opportunity for them to meet each other.  Also, we noticed that friends and family members from other states came over to attend the wedding and congratulated the bride and the groom.

Thuan Huynh