Đám Cưới Thọ & Thôi

9/4/2014

Tin Vui Colorado: Xin chúc mừng hai họ.

Hôm chủ nhật 8 tháng 6, 2014, một đám cưới của người An Bằng tại tiểu bang Colorado đã xảy ra. Chú rể Lê Đức Thọ (con của An Hà) đẹp duyên cùng cô dâu Lê Thị Thôi (con của Nhung Gấm). Lễ cưới đã diễn ra tại tư gia . Thêm Hình: Xin chúc mừng hai họ có dâu hiền rể thảo. Xin chúc cô dâu chú rể trăm năm hạnh phúc.

On Sunday, June 8, 2014, the wedding of Tho Le (of Lakewood) and Thoi Le (of Pueblo) occurred in Colorado. Families, relatives, and friends attended the wedding ceremony att he groom’s residence. Congratulations to Tho and Thoi.