1/26/2015
Đám Cưới Văn Tuyền – Thu Hằng

Kết duyên giữa 2 vùng Bắc Thượng và An Mỹ. Giữa 2 gia đình của Ông Huỳnh Quyện – Bà Đào Thị Hạnh (Bắc Thượng) và gia đình của Ông Văn Đình Nhơn – Bà Lê Thị Hoa (An Mỹ).

Đó là tin vui của Trưởng nam Huỳnh Văn Tuyền và cô dâu xinh đẹp Văn Thị Thu Hằng. Xin chúc hai bạn Trăm Năm Hạnh Phúc!

Tin – Thủy Huỳnh