Covid-19 Vaccine – Từng Tiểu Bang

Một số người An Bằng chúng ta đã chích ngừa xong hay đã chích mũi đầu tiên và đang làm hẹn cho mũi thứ hai.  Tùy theo cơ thể của bạn và loại vaccine, phản ứng phụ như nhức mỏi, sốt, hay chóng mặt có thể diễn ra sau khi tiêm vaccine.  Những phản ứng phụ này chỉ kéo dài trong vòng 1 hoặc 2 ngày, nhưng không đáng kể.  Ước đoán, sau tháng 5 năm 2021, tất cả mọi lứa tuổi sẽ có cơ hội chích ngừa. Tùy theo mỗi tiểu bang, nghề nghiệp, tình trạng sức khỏe và số tuổi của bạn, bạn có thể hội đủ điều kiện để được chích ngừa miễn phí.  Sau đây là những nơi bạn có thể đăng ký, hay liên lạc trực tiếp để tìm hiểu thêm.  Ghi chú:  Những tiểu bang có link dưới đây chỉ nhắm đến số đông người An Bằng đang sinh sống mà thôi.

Arizona: 

https://www.azdhs.gov/preparedness/epidemiology-disease-control/infectious-disease-epidemiology/index.php#novel-coronavirus-find-vaccine

Arkansas:  

https://www.healthy.arkansas.gov/programs-services/topics/covid-19-map-of-1-a-pharmacy-locations

California

https://myturn.ca.gov/

Colorado:

https://covid19.colorado.gov/for-coloradans/vaccine/where-can-i-get-vaccinated

Washington  DC

https://coronavirus.dc.gov/vaccinatedc

Florida:

https://floridahealthcovid19.gov/vaccines/vaccine-locator/

Georgia:

https://dph.georgia.gov/covid-vaccine

Hawaii:

https://hawaiicovid19.com/vaccination-registration/

Illinois:

https://coronavirus.illinois.gov/s/vaccination-location

Kansas:

https://www.kansasvaccine.gov/

Louisiana:

https://ldh.la.gov/covidvaccine-locations/

Maryland:

https://coronavirus.maryland.gov/pages/vaccine

Michigan:

https://www.michigan.gov/coronavirus/0,9753,7-406-98178_103214_104822—,00.html

Minnesota:

https://mn.gov/covid19/vaccine/find-vaccine/index.jsp

Mississippi:

https://covidvaccine.umc.edu/

Missouri:

https://covidvaccine.mo.gov/residents/

New Jersey:

https://covid19.nj.gov/pages/vaccine

North Carolina:

https://covid19.ncdhhs.gov/findyourspot

Oklahoma:

https://vaccinate.oklahoma.gov/

Oregon:

https://covidvaccine.oregon.gov/

South Carolina:

https://scdhec.gov/covid19/covid-19-vaccine/covid-19-vaccine-appointments

Texas:

https://www.dshs.state.tx.us/coronavirus/immunize/vaccine-hubs.aspx

Utah:

https://coronavirus.utah.gov/vaccine-distribution/

Virginia:

https://vdh.jebbit.com/amkwk6m1?L=Owned+Web&JC=Vaccine

Washington:

https://www.doh.wa.gov/Emergencies/COVID19/vaccine

West Virginia:

https://dhhr.wv.gov/COVID-19/Pages/Vaccine.aspx

 

ABN Tổng hợp