Con cháu người An Bằng đang thật sự sống giấc mơ Mỹ.  Bằng nỗ lực của chính bản thân và sự cổ vũ của gia đình, họ đã và tiếp tục thành công trong học vấn, mà điển hình là con số tân khoa bác sĩ của năm nay.  Qua Facebook, chúng tôi được biết những người sau đây vừa tốt nghiệp bằng bác sĩ cao quý ấy.  Xin chúc mừng các tân bác sĩ và xin chúc mừng các gia đình An Bằng đã không ngừng hỗ trợ tinh thần qua việc nuôi dạy con cái thành người, thành danh.  Danh sách này chưa đầy đủ, bởi tin này chỉ nằm trong phạm vi Facebook mà chúng tôi lượm lặt được, và chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật thêm.  Luôn tiện, chúng tôi kêu gọi bà con An Bằng bổ sung thêm.

The younger generation of An Bang People is truly living the American Dream.  With self-efforts and supports from their families, they continue to succeed in academic, as demonstrated by the number of doctors graduating this year.  We scan through Facebook and note the following people have just attained the highly prestigious degree.  Congratulations to these newly graduated doctors and to their families whose supports contributed to their children’s success.  Note that this list is not complete as we continue to update other doctors who are graduating this year.  We also ask our An Bang readers to provide us additional information to make this list complete.

List of 2018 An Bang Doctors:

 • Dr. Annie Hang Ho – Medical Doctor (MD)
 • Dr. Lily Ha Van – Doctor of Pharmacy (PharmD)
 • Dr. Nhan Van – Doctor of Pharmacy (PharmD)
 • Dr. Randy Van – Doctor of Pharmacy (PharmD)
 • Dr. Linh Van – Doctor of Optometry (OD)
 • Dr. Kim Van – Doctor of Dentistry (DDS)
 • Dr. Duy Truong – Doctor of Dentistry (DDS)
 • Dr. Vincent Van – Doctor of Pharmacy (PharmD)
 • Dr. Toan Ho – Doctor of Dentistry (DDS)
 • Dr. Christopher Truong – Doctor of Physical Therapy (DPT)
 • Dr. Thien Le – Doctor of Dentistry (DDS)
 • Dr. Tien Dang – Doctor of Optometry (OD)
 • Danh sách này sẽ cập nhật thêm trong suốt mùa ra trường này.  This list is being updated throughout the 2018 graduation season.

Bác Sĩ Annie Hang Ho
Hình: FB Huong Nguyen

Con của ông bà: Hồ Cường và Nguyễn Thị Hương (Florida)
Tốt nghiệp: Bác Sĩ Y Khoa
Trường: Florida International University – College of Medicine
Dự định: Thực tập tại đại học Emory University và dự định trở thành bác sĩ chuyên khoa tim.
Lời khuyên cho các bạn đang theo học ngành y: Học thật giỏi ở bốn năm đại học đầu, lấy điểm MCAT cao.  Hai điều này sẽ giúp cho bạn có cơ hội tuyển vào trường y.

Dr. Annie Hang Ho
Photo: FB Huong Nguyen

Parents: Mr. Cuong Ho and Mrs. Huong Nguyen (Florida)
Degree: Medical Doctor (M.D.)
School: Florida International University, College of Medicine
Plans: Work at Emory University where she plans to become a Cardiologist
Recommendations for future medical students: “Do well undergrad and study for MCAT, the higher the GPA/grades and the MCAT scores, the better chance of getting into medical school!”

**

Bác Sĩ Lily Ha Van
Hình: FB Lily Van

Con của ông bà: Văn Đình Xuân và Đào Thị Hựu (Hawaii)
Tốt nghiệp: Bác Sĩ Dược Khoa
Trường: University of Mississippi
Bước kế tiếp: Thực tập tại đại học University of Mississippi tại thành phố Jackson.  Giáo sư dạy môn dược cho trường thược phân khoa dược.  Sau một năm chương trình thực tập, hy vọng sẽ trở lại Hawaii và làm chuyên gia lâm sàng cấp cứu, ở lãnh vực chuyên môn quản lý bệnh tiểu đường.

Dr. Lily Ha Van
Photo: FB Lily Van

Parents: Mr. Xuan Van and Mrs. Huu Dao (Hawaii)
Degree: Doctor of Pharmacy (PharmD)
School: University of Mississippi
Plans: “I accepted a PGY-1 residency position at the University of Mississippi in Jackson, MS and I will also be Adjunct Clinical Associate Professor at the University of Mississippi School of Pharmacy.  It’s a one-year residency program, so hoping to move back to Hawaii afterward and work as a clinical ambulatory care specialist working in diabetes management.”

**

Bác Sĩ Nhan Van
Hình: FB Anh Nguyet Dao

Con của ông bà: Văn Lập và Đào Thị Nguyệt (Mississippi)
Tốt nghiệp: Bác Sĩ Dược Khoa
Trường: University of Mississippi (cùng trường, cùng khóa với Lily Van)
Bước kế tiếp: Trở thành dược sĩ và giúp đỡ bệnh nhân trong cộng đồng thành phố. (Nhân đã nhận công việc một dược sĩ tại CVS Pharmacy ở thành phố Madison, MS).  Về tương lai thì chưa biết, nhưng đang có ước muốn tái tạo lại hệ thống dược khoa để giúp đỡ bệnh nhân hữu hiệu hơn.

Dr. Nhan Van
Photo: FB Anh Nguyet Dao

Parents: Mr. Lap Van and Mrs. Nguyet Dao (Mississippi)
Degree: Doctor of Pharmacy (PharmD)
School: University of Mississippi (same school as Lily Van)
Plans: “Current goals are to hopefully become community pharmacist and help improve patient care in my city.”  (Dr. Van has accepted a pharmacy specialist position at CVS Pharmacy in Madison, MS).  “Not sure about the future, but I’d like to find a way to reinvent pharmacy model to help improve the role of pharmacy in patient care.”

**

Bác Sĩ Randy Van
Hình: FB Randy Van

Con của ông bà: Văn Đình Mãi và Lê Thị Gái (Florida)
Tốt nghiệp: Bác Sĩ Dược Khoa
Trường: University of Florida – College of Pharmacy
Dự định: Tiếp tục thực tập trong lãnh vực chuyên gia thuốc và phục vụ tối ưu cho bệnh nhân, cùng lúc học và lấy bằng hành nghề của tiểu bang Florida để tìm việc trong thành phố Orlando.

Dr. Randy Van
Photo: FB Trang Van

Parents: Mr. Henry Van and Mrs. Gai Le (Florida)
Degree: Doctor of Pharmacy (PharmD)
School: University of Florida – College of Pharmacy
Goals: “Continue to grow as a medical expert and to provide optimal patient care…. I have to pass my boards first then look for a job in Orlando.”

**

Bác Sĩ Linh Van
Hình: FB Trang Nguyen/Cuong Van

Con của ông bà: Văn Cường và Nguyễn Trang (South Carolina)
Tốt nghiệp: Bác Sĩ Nhãn Khoa
Trường: Southern College of Optometry
Dự định: Sẽ hành nghề bác sĩ nhãn khoa tại thành phố Pensacola, tiểu bang Florida.

Dr. Linh Van
Photo: FB Trang Nguyen/Cuong Van

Parents: Mr. Cuong Van and Mrs. Trang Nguyen (South Carolina)
Degree: Doctor of Optometry (OD)
School: Southern College of Optometry
Plan: “I will be practicing as an optometrist in Pensacola, Florida.”

**

Bác Sĩ Kim Van
Hình: FB Kristen Hue Van

Con của ông bà: Văn Minh Kỳ và Huỳnh Văn Thị Tha
Tốt nghiệp: Bác Sĩ Nha Khoa
Trường: VCU
Dự định: Bác sĩ Kim Van sẽ làm việc chúng với các người anh (cũng là bác sĩ nha khoa) tại văn phòng Nha Khoa Captivating Dental Care, thuộc tiểu bang Florida.

Dr. Kim Van
Photo: FB Kim Van

Parents: Mr. Ky MinhVan and Tha Van Huynh
Degree: Doctor of Dentistry (DDS)
School: VCU – School of Dentistry
Plan: Doctor Kim Van will be joining her brothers (also DDS) at Captivating Dental Care in Florida.

**

Bác Sĩ Duy Trương
Hình: FB Quang Truong

Con của ông bà: Trương Quang & Hường (Florida)
Tốt nghiệp: Bác Sĩ Nha Khoa
Trường: University of Florida
Dự định: “Dự định của tôi là hành nghề bác sĩ nha khoa tổng quát trong vòng 1, 2 năm tại thành phố Jacksonville. Sau đó, tôi dự định mở ra nhiều văn phòng nha khoa trong tương lai.  Lời khuyên cho những ai đang theo đuổi giấc mơ nha sĩ là hãy có ước mơ lớn và làm việc chuyên cần để đạt ước mơ ấy. Nhưng quan trọng hơn, hãy có lòng tự tin nơi chính bản thân của mình. Bạn có thể đạt được bất cứ điều gì mà bạn thật sự muốn muốn nó.”

Dr. Duy Truong
Photo: FB Quang Truong

Parent: Mr. & Mrs. Quang Truong & Huong (Florida)
Degree: Doctor of Dentistry (DDS)
School: University of Florida
Plan: “My plan is to practice general dentistry as an associate for a year or two in Jacksonville. Then I plan to open up multiple practices sometime in the future. My advice is to dream big and work relentlessly towards it. But most importantly, have confidence in your own abilities. You can accomplish anything if you want it bad enough.”

**

Bác Sĩ Vincent Van
Hình: Dr. Van

Con của ông bà: Văn Công Chi & Nguyễn Thị Nhung (Florida)
Tốt nghiệp: Bác Sĩ Dược Khoa
Trường: Nova Southeastern University – Fort Lauderdale, FL
Dự định:  Làm quản lý chăm sóc ngành dược hoặc là quản lý phúc lợi thuốc men như là một dược sĩ tiền bổ quyền.  Đây là một lãnh vực hấp dẫn mà ít dược sĩ theo đuổi.
Lời khuyên cho các bạn đang theo dõi ngành dược:  Gia đình quan trọng nhất và họ sẽ luôn ở bên cạnh bạn.  Nên học hỏi từ gia đình trong các năm đại học.  Học cách thức cân bằng gia đình, việc làm và học đường.  Nên làm cho gia đình mình hãnh diện!

Dr. Vincent Van was hooded by his uncle, Pharmacist Christopher Viet Cong Van

Dr. Vincent Van
Photo: Dr. Van’s FB Profile

Parents: Mr. Chi Cong Van and Mrs. Nhung Thi Nguyen (Florida)
Degree: Doctor of Pharmacy (PharmD)
School: Nova Southeastern University Fort Lauderdale, FL 
Plans: “I plan to work in Managed Care Pharmacy for a Health Plan or Pharmacy Benefits Manager as a Prior Authorization Pharmacist. It’s an exciting field that not many pharmacists get into.”
Advice I would give to future pharmacists: “Family is important and they will always be there. Make sure to lean on them as you go through the years of education. Learn how to balance family work and school. Make your family proud!”

**

Bác Sĩ Toàn Hồ
Photo: Montana Hồ

Con của ông bà: Hồ Văn Nai & Nguyễn Thị Di (Virginia)
Tốt nghiệp: Bác sĩ Nha Khoa
Trường: Virginia Commonwealth University
Plan: Bác sĩ Toàn sẽ hành nghề tại tiểu bang Virginia.


Dr. Toan Ho (DDS)
Photo: Montana Ho

Parents: Mr. Nai Van Ho &  Di Thi Nguyen
Degree: Doctor of Dentistry (DDS)
School: Virginia Commonwealth University
Plan: Dr. Toan Ho will be practicing in Virginia.

**

Dr. Christopher Truong (DPT)
Photo: Dr. Helen Tru Smillie

Con của ông bà: Trương Bàng & Nguyễn Thị Hạnh (Florida)
Tốt nghiệp: Bác sĩ Vật Lý Trị Liệu
Trường: Nova Southeastern University
Dự định: Bác Sĩ Trương sẽ hành nghề bác sĩ trị liệu vật lý tại tiểu bang Florida.

Dr. Christopher Truong’s family (Photo: Stephanie Truong FB).

Dr. Christopher Truong (DPT)
Photo: Dr. Helen Tru Smillie

Parents: Mr. Bang Truong and Mrs. Hanh Nguyen (Florida)
Degree: Doctor of Physical Therapy (DPT)
School: Nova Southeastern University
Plan: Dr. Truong will be practicing in Florida.

**

Dr. Thien Le (DDS)
Hình: chuyển từ Quyen TruongDr. Thien Le and his family

Con của bà quả phụ: Văn Thị Hướng (Davie, Florida)
Tốt nghiệp: Bác Sĩ Nha Khoa
Trường: Nova Southeastern University

Dr. Thien Le (DDS)
Photo: from Quyen Truong

Parent: Mrs. Huong Thi Van (Florida)
Degree: Doctor of Dentistry (DDS)
School: Nova Southeastern University

**

Bác Sĩ  Nhãn Khoa Tiên Đặng
Photo: Dr. Tien Dang

Con của ông bà: Huỳnh Đặng Điền và Văn Thị Duân (Oregon)
Tốt nghiệp: Bác sĩ Nhãn Khoa
Trường: Pacific University College of Optometry
Dự định: “Trả khoản nợ học phí và mua một ngôi nhà, trong khi giữ thăng bằng đời sống qua việc lập gia đình và có con.  Vị hôn phu của tôi  hiện đang là một bác sĩ Y Khoa chuyên về não khoa, đang thực tập tại tiểu bang Arizona, nên tôi sẽ làm việc tại đó trong lúc chờ anh ta hoàn thành thực tập, và sau đó hy vọng sẽ chuyển về lại Portland, Oregan.
Lời khuyên cho các bạn đang theo học cùng ngành:  “Bạn cần khẳng định là bạn thực sự muốn học ngành này trước khi bạn theo đuổi nó.  Chương trình hậu đại học là một đầu tư lớn, không những về tiền bạc, mà còn về thời gian mà bạn chú tâm học hành, thời gian ấy không cho phép bạn trao ra nhiều với gia đình, bạn bè, và người yêu.”

Dr. Tien Dang – on graduation day

Dr. Tien Dang – OD, with her parents
Photo: Huynh Dang Dien FB

Degree: Doctorate in optometry (OD)
School: Pacific University College of Optometry
Parent’s names: Mr. Huynh Dang Dien and Mrs. Van Thi Duan
Goals/Plan:  “Pay off student loans and own a home while managing a balanced life through marriage and having children. My fiancé is currently a medical doctor in his neurology residency in Arizona, so I will be working there while he finishes his residency, and then hopefully move back up to Portland, Oregon.”
Advice for those who want to follow in my footsteps: “Make sure you really want this career before you pursue it. Graduate school is a huge investment, not only in terms of money, but also all the hours you put in studying, which takes away from time with family, friendships, and relationships.”

**

We will continue updating throughout the graduation season.

Anbangnews Team