Xin chân thành cảm ơn sự hưởng ứng qua lời kêu gọi của Anbangnews. Trong hoàn cảnh khó khăn của O Hương, được nhiều người ủng hộ đã nói lên tinh thần An Bằng thật rộng lòng yêu thương, đùm bọc.

Anbangnews xin cập nhật hiện tình của O Hương, như sau:

O Hương, tên trong giấy tờ là Lê Thị Dễ.  Sau tai nạn, O đã được chuyển ra Huế điều trị.  Hiện O đang phòng số 5, giường số 1 khoa ngoại thần kinh tại bệnh viện trung ương Huế, và có phần bình phục như dự liệu.  Khi hay tin O bị tai nạn thì nhiều hội đoàn và các nhân đã giúp đỡ trực tiếp với O.  Anbangnews đã có lời kêu gọi sau đó, và được những ân nhân sau đây hưởng ứng:

Ân Nhân Số Tiền
Tuong Le $50
Phuong Nguyen $20
Bien Le $50
Quyen Tran $20
Dang Nguyen $50
Hoang Van $10
Loc Nguyen $50
Thang Le $50
Hội Từ Thiện An Bằng Chicago $200
Anh Sáu – Chicago $100
Trương Long + Lý $50
A/C Lộc Thuận $50
Tổng Cộng: $700

Anbangnews xin phụ thêm tiền lệ phí Paypal và gởi về Việt Nam.  Số tiền này đã được tận tay trao lại O Hương, do một đại diện của Anbangnews.  Xin chân thành cảm ơn sự hưởng ứng của các ân nhân.

ABN Team