Xin cám ơn quý doanh nhân và ân nhân đã và đang tài trợ cho cuộc livestream về cuộc đua thuyền.

Thank you our sponsors for partnering with us to carry out the livestream sessions of the upcoming Boat Race Festival.

Theo dự định, Anbangnews sẽ trực tuyến những vòng đua trong Lễ Hội Đua Thuyền Truyền Thống Lần Thứ 126 của Làng An Bằng. Vừa qua, chúng tôi có kêu gọi các thương nhân cũng như những người An Bằng có hảo tâm hỗ trợ về tài chánh để chúng tôi mướn đội ngũ trợ gíup livestream, hầu đáp ứng sự mong mỏi của bà con ở xa không về tham dự cuộc đua được. Link kêu gọi: https://anbangnews.com/thu-keu-goi-bao-tro-tai-chanh/

As planned, Anbangnews will broadcast livestream the 3 rounds of the boat race during the An Bang’s 126th Traditional Boat Race Festival in our village.  We previously called for the sponsorship from An Bang Business as well as Anbangers who are will to contribute.  Because we hire the experts to help us in this area (since we don’t have the manpower and the resources to do this at the moment), so that we can execute our goal to bring the excitements to all Anbangers who cannot come back home to witness this traditional event.  Link: https://anbangnews.com/thu-keu-goi-bao-tro-tai-chanh/

Được sự hưởng ứng, đến nay chúng tôi xin cập nhật những doanh nhân và ân nhân đã hỗ trợ tài chánh như sau. Ghi chú: danh sách này sẽ thường xuyên cập nhật.

Our sponsors have responded and the list continue to grow.  We are now updating the Businesses and Individuals who have either contributed or promised to contribute below.  Please note:  This list will be updated as we go.

Danh Sách Hỗ Trợ Tài Chánh – Anbangnews 2023
Doanh Nhân / Ân Nhân Thương Nghiệp / Cư Trú Số Tiền Người Nhận Notes
Anh Chị Thiện Bảy O7 $300.00 Đã hứa
Đa Văn AAUG Realty/ Merchant Services From Da Van $300.00 Ricky Nguyen Đã nhận
Anh Chị Thanh Bé Chicago $25.00 Lê Bát Đã nhận
Anthony (Linh) Van 1 Trust Merchant Services $1,000.00 Ricky Nguyen Đã nhận
Trương Tấn Quyền VieTeam Investments & Services $300.00 Đã hứa
Cuc Van Florida $100.00 Ricky Nguyen Đã nhận
Anh Chị (Giấu Tên) Chicago $50.00 Lê Bát Đã nhận
Anh Trương Tý Phở 79 Davie $500.00 Đã hứa
Đội Bóng Anbang Chicago Chicago $200.00 Lê Bát Đã nhận
Le Van Michigan $100.00 Ricky Nguyen Đã nhận
Hội Đồng Hương An Bằng Chicago, Illinois N/A $100.00 Lê Bát Đã nhận
Quý Nguyễn IAA $1,000.00 Ricky Nguyen Đã nhận
Anh Văn Minh Quân Florida $200.00 Văn Thanh An Đã nhận
Anh Chị (Giấu Tên) Florida $200 Ricky Nguyen Đã nhận
Anh Chị Sơn Lài Florida $200 Thanh Hồ Đã nhận
 Chị Phương Văn Michigan $100 Ricky Nguyen Đã nhận 
Hội Phật Tử An Bằng Hải Ngoại USA $200 Đã hứa
 GĐ ông bà Văn Công Hòa (Hảo) Florida $100 Văn Thanh An Đã nhận 
Anh Chị Khánh Gái Chicago $50 Lê Bát Đã nhận
Anh Chị Đương Bé Chicago $50 Lê Bát Đã nhận

 

Total Received & Promised
$5,075.00
Ricky Nguyen
$2,800.00
Lê Bát
$475.00
Văn Thanh An
$300.00
Thanh Hồ
$200.00
Total Received
$3,975.00
Total Promised
$1,100.00

Updated: 6/27/2023, 7:05 PM MT

Xin nhắc nhở quý vị thương gia đã bảo trợ, hãy gởi flyer hoặc video quảng cáo về cho chúng tôi: anbangeditor@gmail.com.

Please be reminded to send us the flyer and/or a short video of your businesses so we can introduce the An Bang Businesses to all Anbangers.  Send to: anbangeditor@gmail.com

Một lần nữa, Anbangnews xin chân thành cám ơn các nhà tài trợ.  Again, Anbangnews would like to you thank all of our sponsors.

Anbangnews Team