Thơ: Nguyễn Khắc Lộc

(Ông  Khắc Lộc là trưởng phân ban Văn Hoá thuộc tổ chức Hội Ngộ An Bằng Hải Ngoại 2019.)

Đến Bờ

Có người đã nói: tài nơi!
Làm sao để biết số người quê ta
Tài chi để biết rõ là
Bao nhiêu đoàn tụ, sinh ra nơi này

Phân ban văn hóa chẳng hay
Thiếu tài, yếu kém, không hay hơn người
Phân ban văn hóa những người
Xưa kia thất học nay rồi ít thông

Tuy xưa chỉ học phổ thông
Trường làng đôi lớp vì không có thầy
Cơ may vượt biển qua đây
Văn minh Mỹ Quốc đủ đầy lớp lang

Nay là một việc của làng
Bao người muốn biết đồng hương An Bằng
Số người vượt biển ra răng
Sinh ra hải ngoại và cùng đoàn viên

Thống kê là việc trước tiên
Phân ban văn hóa ra liền thông tin
Gu gồ, điền phiếu cầu xin
Không có kết quả niềm tin héo mòn

Nghĩ rằng cơ hội vẫn còn
Thống kê trực tiếp tìm con số người
Những nơi tổ chức hội vui
Tất niên, Tết nhất nhiều người tham gia

Kết quả lại được gọi là
Bằng cứ, mẫu mực, làm đà tiếp sau
Rồi bao suy nghĩ theo sau
Phương thức toán học trước sau thế nào

Cuối cùng quyết định đi vào
Tìm số vượt biển của bao ghe xuồng
Xông pha, tích cực, góp công
Bến bờ nay đến, ghi công bao người.

Nguyễn Khắc Lộc
4-12-19

Xin mở link dưới đây, đánh vào số thuyền của bạn. Nếu số thuyền chưa có trong này, vui lòng liên lạc với Phân Ban Văn Hoá để bổ sung vào.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1n88yP3mTEClqNL6QYI-ML91BhN9vvKoXyDvTOGqV6J4