Một đội bóng do các thanh niên đang sinh sống tại vùng Miami đã rền rang ra đời.

Trong tinh thần thể thao, gìn giữ năng khiếu của thời thanh niên đang có, một nhóm người An Bằng đã tụ tập và hình thành một đội bóng, lấy tên là An Bằng Miami FC.  Ngoài việc trau dồi sức khoẻ, các anh sẽ tìm ra một lý tưởng riêng để vừa vui chơi trong tình An Bằng, vừa phục vụ cho cộng đồng sau này.  Được biết, các thanh niên này đã họp và có hệ thống, hệt như một tổ chức, qua thư thông báo như sau:

Muốn tham gia đội bóng, theo trong thư kêu gọi, nghe không kém phần quan trọng:

  • 1.  Phải là con cháu, dâu rể của An Bằng.
  • 2.  18 tuổi trở lên, hoặc được cha mẹ bảo đảm nếu dưới 18 tuổi.
  • 3.  Phải có bảo hiểm sức khoẻ.
  • 4.  Sinh sống từ Fort Lauderdale đến Homestead.
  • 5.  Phải cùng chung chí hướng xây dựng đội bóng An Bằng trở thành đội bóng đoàn kết và lành mạnh.
  • 6.  Phải chấp hành nội quy của đội bóng.

Qua đó, đội bóng An Bằng Miami FC đã có vài trận giao hữu với các câu lạc bộ tài tử khác trong vùng, với hy vọng một ngày kia sẽ đem khả năng của mình cùng thi đấu với các đội bóng khác mang tên An Bằng khắp nơi trên nước Mỹ.  Khi đó, sẽ là ngày thanh niên hội ngộ đầy ý nghĩa như một ngày hội.

Tin: July Le